Förskola och skola (covid-19)

Stenungsunds kommuns förskolor och skolor är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Covid-tester för barn och elever

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Förskolebarn skall endast testas ifall de varit utsatta för smitta och uppvisar symtom.
På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Folhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Smittspårning och gurgeltester

Vid smittspårning inom förskola och skola är Smittskydd VGR:s rekommendation att alla barn som ingår i smittspårningen testar sig för covid-19 oavsett om de har symtom eller ej. Testade barn som ej uppvisar symtom kan fortsatt vistas i förskolan och skolan.

Gurgeltester delas endast ut av skolan, och kan bara lämnas till vårdcentral.

Vårdcentral kan alltså inte dela ut gurgeltester utan delar enbart vanligt test kit med bomullspinne, dessa test hämtas på vårdcentral, se utlämningstider på vårdcentralernas respektive hemsida.

Tester (gurgeltester och vanliga) kan lämnas på vårdcentral mån-tor mellan 07.30 och 16.30. Fredagar endast inlämning fram till kl. 12.00.

Tänk på:
Smittskydd godtar ej så kallade snabbtest. Därför uppmanar vi föräldrar att ta gurgeltestet eller de ordinarie PCR-testen ifall ert barn uppvisar symtom eller varit i kontakt med smittad person.

Om man har varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Barnet/eleven ska vara hemma minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste ha känt sig pigg, frisk och utan feber i ett dygn (24 h). Om man har följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.

Om man har varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola och eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg och inte har någon feber i minst ett dygn (24 h).

Barn och unga som inte har testats för covid-19

Barn och unga som inte testats stannar även i fortsättningen hemma så länge de har symtom, samt ytterligare ett dygn utan symtom. Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Ja, barn som är testade stannar hemma tills att provsvaret kommit.

Om det är någon annan i familjen som tagit test så vädjar vi till vårdnadshavare inom förskolan hålla hemma barnen tills att att provsvaret kommit. Detta då personalen riskerar att exponeras för eventuell smitta vid hämtning och lämning.

Nej. Friska barn stannar hemma om de bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19.

När kan mitt barn vara tillbaka i skolan?

Det är läkaren till den som har covid-19 som bestämmer karantäntiden för familjemedlemmar och därmed när ditt barn kan gå tillbaka till skolan.

Hur anmäler jag frånvaro?

Du anmäler frånvaro som vanligt i skola24 (grundskola) och Tieto Edu (fritidshem). Det är också önskvärt att du meddelar skolan direkt om det handlar om ”karantänfrånvaro”.

Om du känner att ditt barn behöver vara hemma, till exempel om det har nedsatt immunförsvar eller har en annan sjukdom, bör du som vårdnadshavare kontakta barnets läkare.

Vid konstaterad smitta på skolan följer rektor Smittskydd VGR:s handlingsplan för skola. Rektorn ansvarar för att i samråd med smittskyddet ta reda på när personen varit på förskolan/skolan och vilka personer den smittade personen har varit i nära kontakt med 48 timmar före symtomdebut.

I samråd med smittskyddet tar rektor beslut om vilka som ska informeras. Rektorn går därför inte ut med allmän information vid enstaka fall på förskolan eller skolan.

Senast uppdaterad