Förskola och skola (covid-19)

Stenungsunds kommuns förskolor och skolor är öppna som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stanna hemma om du är sjuk

Även om läget nu är ett annat så pågår pandemin fortfarande. Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Senast uppdaterad