Det här gäller i ett vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde finns för att skydda dricksvattentäkten från föroreningar som negativt kan påverka kvaliteten på dricksvattnet. För vattenskyddsområden gäller vissa regler som står i skyddsföreskrifterna för respektive skyddsområde.

I Stenungsunds kommun finns det två vattenskyddsområden, för ytvattentäkt Stora Hällungen och för grundvattenanläggning Grössbyn, Ucklum

Allmänt gäller att den som utför en åtgärd eller bedriver en verksamhet ska ha kunskap om åtgärden eller verksamheten för att inte skada miljön eller skapa olägenhet för hälsan. Skyddande åtgärder ska utföras för att förebygga, hindra och motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det gäller redan vid risk för påverkan.

Händelser som inträffar som kan medföra risk för förorening av vattnet inom vattenskyddsområdena ska omedelbart anmälas till räddningstjänsten på nödtelefonnummer 112.

Inom vattenskyddsområdena får du inte tvätta motorfordon.

Du får till exempel inte köra motorbåt med mer än sex hästkrafter alternativt 4,4 kilowatt motoreffekt på Stora Hällungen och inte heller vattenskoter samt privata sjöflygplan.

Kommunalt vatten - läs under Vattenskyddsområden

Senast uppdaterad