Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas för vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi är rädda om vårt vatten.

Vattnets hårdhet i Stenungsund

Vi har mjukt vatten i hela kommunen.

  • Stenungsund, Ödsmål, Jörlanda och Stora Höga: 3-4 °dH
  • Svenshögen: 4-5 °dH
  • Ucklum: 3-4 °dH

°dH = tyska grader

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Dricksvatten innehåller många viktiga spårämnen, som mineraler och salter men får inte innehålla skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen. Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ställs på dricksvattnet. Stenungsunds kommun tar regelbundet prover för att kontrollera att kraven uppfylls.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha en analysrapport?

Vill du få den senaste analysrapporten över dricksvattenkvalitet så kontakta Medborgarservice. Ange vilken del av kommunen som du vill få analyssvaret för: Ödsmål, Ucklum, Svenshögen, Stora Höga, Jörlanda eller centrala Stenungsund där även Hallerna inkluderas.

Det finns tre vattenverk i kommunen. De finns i Stenungsund, Svenshögen och Ucklum.

Vatten från sjöar och åar kallas för ytvatten. Grundvatten är det vatten som rinner ner genom jordlagren. Vi använder både ytvatten och grundvatten och renar till dricksvatten.

Stenungsunds vattenverk

Vattenfall har ett vattenverk i Vetteberget. Runt 15 000 personer i Stenungsund, Ödsmål, Stora Höga, Jörlanda och Timmervik får vatten från verket. Vattnet är ytvatten från sjön Stora Hällungen.

Kommunen köper vattnet från Vattenfall. Vattenfall ansvarar för kvaliteten på vattnet. Kommunen ansvarar för ledningsnätet där vattnet rinner på väg hem till dig.

Vattenfall Länk till annan webbplats.

Svenshögens vattenverk

Cirka 270 personer får sitt vatten från Svenshögens vattenverk. Kommunen ansvarar för verket. Vattnet är ytvatten från sjön Stora Hällungen.

Ucklums vattenverk

Runt 200 personer får sitt vatten från Ucklums vattenverk. Kommunen ansvarar för verket. Vattnet är grundvatten som tas upp från en brunn i närheten. 

Det är viktigt att skydda de vattentäkter som vi behöver för dricksvatten, i Stenungsunds kommun finns vattenskyddsområden vid Stora Hällungen och Grössbyn.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, till exempel hur man får hantera kemikalier eller sprida bekämpningsmedel.

Förbud mot motorbåtstrafik

Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna, bland annat genom förbud mot motorbåtstrafik på sjöar. Du får till exempel inte köra motorbåt med mer än sex hästkrafter alternativt 4,4 kilowatt motoreffekt på Stora Hällungen och inte heller vattenskoter.

Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken.

Vattenskyddsföreskrifter Stora Hällungen Pdf, 385.7 kB.

Vattenskyddsföreskrifter Grössbyn Pdf, 459.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om vattenskyddsområden hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta vid vattenläckor och ledningsarbeten

Vid ledningsarbeten eller andra störningar på ledningsnätet kan vattnet bli missfärgat. Det beror i regel på att järnavlagringar i rören släpper och följer med vattnet. I de flesta fall försvinner missfärgningen om du spolar en stund i dina kranar. Vattnet är trots missfärgningen inte hälsofarligt.

Ibland kan vattnet vara mjölkaktigt. Det beror på att luft har kommit in i ledningen. Om vattnet får stå ett tag blir det klart igen. Luft i ledningen påverkar inte vattnets kvalitet i övrigt.

Kontakt

Vid akuta ärenden efter kontorstid:
031-703 17 77

Senast uppdaterad