vattenringar

Anslutningar, regler och anläggningsavgifter

För att ansluta dig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten måste du följa våra regler och bestämmelser. De finns i kommunens "Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp". Vi tar ut anläggnings- och brukningsavgifter enligt kommunens VA-taxa.

Ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp

I kommunen finns så kallade VA-verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Om din fastighet ligger inom ett sådant område har du rätt att ansluta dig. För fastigheter utanför prövas varje enskilt fall.

Kontrollera om din fastighet ligger inom VA-verksamhetsområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansöka om anslutning, permanent och under byggtid

Du får återkoppling från oss inom cirka 5-8 arbetsdagar. Ligger din fastighet inom verksamhetsområde kan en anslutning till befintlig ledning oftast göras inom ytterligare 4-8 veckor, beroende på säsong. Anslutning till byggvatten har en något kortare handläggningstid.

Ansökan om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning Länk till annan webbplats.

För dig som vill ansöka om byggvatten

Om du bygger hus och behöver vatten under byggtiden kan du ansöka om anslutning till så kallat byggvatten. Du ansöker om byggvatten på samma sätt som en permanent anslutning; via e-tjänst eller blankett.

För att få information om det finns möjlighet att kunna ansluta till byggvatten kan du kontakta kommunens abonnentingenjör via Medborgarservice.

Du behöver också anmäla ditt arbete till Verksamheten för bygglov

Att ansluta sig till kommunalt vatten- och avlopp är en anmälningspliktig åtgärd. Du behöver därför, utöver din Ansökan om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning, anmäla din installation till Verksamheten för bygglov.

Anmälan av installation av vatten och avlopp

Var finns ledningarna nedgrävda?

Kommunens mätningsingenjör kan hjälpa till att markera ut anslutningspunkter för vatten och avlopp vid tomtgräns. 

Mättjänster

Flyttanmälan, ägarbyte

När du säljer din fastighet måste du anmäla ägarbyte för ditt VA- och avfallsabonnemang.

Blankett för flyttanmälan/ägarbyte Pdf, 182.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler

ABVA

Vad som gäller för vatten och avlopp står i kommunens Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

ABVA Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad