Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vatten och avlopp

Ska du installera eller väsentlig ändra en anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad behöver du göra en anmälan.

Handlingar du ska skicka in via vår e-tjänst:


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Pdf, 894.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Exempelritning tillbyggnad Pdf, 991.9 kB, öppnas i nytt fönster.

På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.Strandskydd

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens.

Strandskydd


Du behöver också ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp hos Teknikenheten.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad