Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vatten och avlopp

Ska du installera eller väsentlig ändra en anläggning för vatten eller avlopp i en byggnad behöver du göra en anmälan.

Handlingar du ska skicka in:

 • Anmälningsblankett PDF 
 • Kontrollplan VA
 • Kontrollansvarig
  En kontrollansvarig behövs bara vid större projekt.
 • Planritning
 • Kartaskala 1:500
  Ska inkoppling ske till kommunalt vatten och avlopp kan du beställa en karta som visar befintlig VA. E-posta din beställning till katarina.hurtig@stenungsund.se


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum och underskrift


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda
 • vara tydligt ritade, textade och kopierade
 • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Ligger fastigheten inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens.

Strandskydd

Du behöver också ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp hos Teknikenheten.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Senast uppdaterad 2020-10-22