Kommunalt avlopp

Vattnet från till exempel toaletter, disk och dusch renas på ett avloppsreningsverk. Sedan släpps det ut i naturen igen.

I kommunen finns tre kommunala avloppsreningsverk.

Vi renar vattnet från kväve, fosfor och organiskt material. När dessa ämnen släpps ut i stora mängder börjar det växa för mycket i sjöar och hav. Det kallas övergödning. Det ger syrebrist och skadar djuren som lever i vattnet. Det kan också bli algblomning där du vill bada.

Reningsverken är till för att rena vatten från sådant som kan orsaka sjukdomar och övergödning. De har svårare för att rena vattnet från farliga ämnen. Fel saker i avloppet kan göra att farliga ämnen kommer ut i naturen eller att vi får stopp i pumpar och ledningar.

Tips till hushåll

Kontakt

Vid akuta ärenden efter kontorstid:
031-703 17 77

Senast uppdaterad