Hällungen i Svenshögen

Pågående och kommande vatten- och avloppsprojekt

Här presenterar vi kommande och pågående vatten- och avloppsprojekt för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Svartehallen/Sågen/Huveröd

Det ska bli kommunalt vatten och avlopp i områdena Svartehallen/Sågen/Huveröd. Fastigheter mellan reningsverket i Svenshögen och Svartehallen/Sågen kommer också att bli berörda.

Projektet Svartehallen/Sågen/Huveröd 

Överföringsledning mellan Kungälv och Stenungsund

Vi bygger en överföringsledning för dricksvatten mellan Kungälv och Stenungsund. Det gör vi för att säkra upp vattenförsörjningen för en växande befolkning och för att skapa ett mer robust vattenförsörjningssystem. Om allt går enligt plan kommer Stenungsunds södra kommundelar få vatten från Göta älv innan årsskiftet 2023/2024.

Överföringsledning mellan Kungälv och Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad