Blåsippor

Naturvårdsprogram

I kommunens naturvårdsprogram finns all kunskap om naturen i kommunen samlad på ett ställe. Programmet ger information om biologisk mångfald och ekosystem.

Programmet finns för att kommunens handläggare ska få kunskap om skyddsvärda arter och miljöer. Tanken är också att det ska fungera som en uppslagsbok för alla andra som är intresserade av vår naturmiljö.

I kommunen har vi stora vildmarksområden med gammal höglänt skog som övergår i jordbrukslandskap och västkustområdet. Vi har också gamla kulturlandskap och flera unika arter. Det är till exempel havsöring, pilgrimsfalk och hedjohannesört.

Programmet är indelat i en textdel och i ett kartskikt.

Naturvårdprogrammet - textdel Pdf, 12 MB.

Naturvårdsprogrammet - kartskikt Länk till annan webbplats.

Logotyp LONA

Naturvårdsprogrammet är framtaget med stöd av LONA.

Kontakt

Utvecklingsledare

Victoria Lind Magnusson
0303-73 80 18
victoria.lind.magnusson@stenungsund.se

Senast uppdaterad