Gatulampa

Gatulampor och belysning

Har du sett en gatlykta som inte fungerar? I kommunen finns runt 3 500 ljuspunkter. Dessa byter vi ut vart tredje år (vi tar en tredjedel av ljuskällorna per år). Ibland gå lamporna sönder tidigare. Då får du gärna felanmäla det till oss.

Om det är enstaka gatlampor som är trasiga brukar vi samla ihop felanmälningarna. Vi lagar sedan alla trasiga lampor vid ett tillfälle. Oftast sker det två gånger per år - i oktober eller februari. Om många lampor är trasiga på samma ställe lagar vi dem snabbare.

Det finns även belysning i kommunen som Trafikverket ansvarar för. Kontakta oss om du är osäker på vem du ska felanmäla till.

Formulär för felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad