Parkering

I Stenungsund parkerar du gratis på kommunens parkeringsplatser och längs gatorna. Parkeringsytorna vid Stenungstorg Centrum äger och sköter Citycon.

Tidsbegränsning

På en del parkeringar få du bara stå en begränsad tid. Det är för att få en omsättning på platserna. Då får fler möjlighet att parkera bilen centralt.

Där det bara är skyltat med ett P får du parkera i 24 timmar på vardagar. Under helgdag och dag före helgdag gäller inte begränsningen.

Parkeringsförvaltare i centrala Stenungsund

Parkeringsförvaltare i centrala Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad