Skylt övergångsställe

Trafiksäkerhet

Kommunen jobbar hela tiden med att förbättra trafiksäkerheten. Extra fokus ligger på de oskyddade trafikanterna. Det övergripande målet är att ingen ska dö eller skada sig svårt i trafiken.

Trafiksäkerhetspolicy

Kommunen har en policy för trafiksäkerhet. I den står det att Stenungsund ska vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och trygga trafikmiljöer. Trafiksäkerhetspolicyn består av fyra inriktningsmål och tre mer långsiktiga effektmål.

Inriktningsmål

  • God planering vid framtagande av nya planer.
  • Värna om hög trafiksäkerhet på alla vägar i kommunen.
  • Ett vägnät med god standard.
  • Öka kunskap och engagemang.

Långsiktiga effektmål

  • Färre trafikskadade.
  • Ökad trygghet.
  • Bättre tillgänglighet.

Trafiksäkerhetspolicy Pdf, 154.2 kB.

Trafiksäkerhetsplan

Kommunen har också en Trafiksäkerhetsplan. Den handlar om hur vi ska nå målen i Trafiksäkerhetspolicyn.

Trafiksäkerhetsplan Pdf, 1.4 MB.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad