Häckar och buskage

Kom ihåg att klippa dina häckar, träd och buskar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Du är ansvarig för att sköta din tomt så att det inte uppstår några risker för omgivningen.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 centimeter över gatuplanet i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Sikt vid hörntomt

Du som har utfart mot gata

Om du har en utfart mot gata ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Buskar och häckar bör inte vara högre än 70 centimeter över gatuplanet.

Sikt vid utfart mot gata

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara:

  • minst 2,5 meter över gångbana
  • minst 3,2 meter över cykelväg
  • minst 4,6 meter över körbana.
lnml

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad