Trafikskyltar för 30 km/h i Ucklum

Trafikregler och lokala trafikföreskrifter

I Sverige gäller de trafikregler som riksdagen har beslutat om. Det finns också lokala trafikregler. Här hittar du information om vilka trafikregler du behöver ta hänsyn till i Stenungsunds kommun.

Trafikregler

Trafikreglerna nedan är generella - de gäller likadant i hela landet.

Trafikförordningen och vägmärkesförordningen

De flesta trafikregler som gäller på väg finns i trafikförordningen och i vägmärkesförordningen. Trafikförordningen beskriver trafikreglerna och hur lokala trafikföreskrifter får införas. I vägmärkesförordningen finns allt om vägmärken och vad som gäller vid utmärkning på vägen.

Köra i terräng

Utanför vägar får du nästan aldrig köra. Reglerna för detta finns i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen.

Mer om generella trafikregler

Du kan få mer information om generella trafikregler på Transportstyrelsens webbplats. Där står det om stannande, parkering och andra trafikregler.

Transportstyrelsen - generella trafikregler Länk till annan webbplats.

Lokala trafikföreskrifter

Det finns även lokala trafikföreskrifter (LTF). Det är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen, länsstyrelsen, Trafikverket och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter.

Alla lokala trafikföreskrifter i Stenungsund finns i databasen Svensk Trafikföreskriftsamling.

Svensk trafikföreskriftsamling Länk till annan webbplats.

För de flesta lokala regleringar finns det vägmärken uppsatta som visar på trafikregeln, till exempel där det är förbjudet att parkera fordon. En liten del är dock allmänna. Det betyder att de inte kan eller behöver märkas ut med vägmärken. Ett exempel är tätbebyggt område. Som trafikant är du ändå skyldig att känna till och rätta dig efter dessa regler.

Vägmärken på enskilda vägar

Väghållare för enskilda vägar får reglera trafiken med vissa vägmärken.

Trafikverket - vägmärken för enskilda vägar Länk till annan webbplats.

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Det går att ansöka om dispens från de lokala trafikföreskrifterna. Det kan till exempel vara om du är företagare och har en särskild anledning att parkera eller köra på en plats där det är förbjudet. 

Om din ansökan godkänns gäller dispensen för ett visst fordon på en viss begränsad plats.

Kommunen är restriktiv med att bevilja dispenser eftersom bestämmelsen från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter.

Ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter Pdf, 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad