Gatunamn i kommunen

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator och registrering av nya adressnummer.

Cykelväg med trafikskylt gång- och cykelbana

Namnsättning av nya gator

Då en ny gata anläggs i kommunen behöver den ett namn. Gatunamn kan i vissa områden följa ett namntema. Det kan till exempel vara gator har namn efter fåglar eller insekter. Då nya gator tillkommer i sådana områden följer vi i första hand temat vid namnsättningen.

Gatunamnet kan också vara en beskrivning av platsens karaktär eller ta hänsyn till historiken kring platsen.

Kommunen kontaktar alltid hembygdsföreningar i arbetets med att ta fram nya gatunamn.

Skyltning av gatunamn

Kommunen skyltar namnen för de kommunala gatorna. För de enskilda vägarna är det vägföreningarna själva som ansvarar för skyltningen.

Kontakt

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad