Vägledande och styrande dokument

Kommunens författningssamling innehåller vägledande dokument så som Visionen 2035, inriktningsmål och policys, styrande dokument så som planer, föreskrifter/riktlinjer, handlingsplaner, anvisningar samt taxor och avgifter.

Utöver dessa regler finns lagstiftning och andra regler som gäller för den kommunala verksamheten. Dessa regler finns inte med i författningssamlingen.

Vägledande dokument


Vision 2035

Inriktningsmål

Översiktsplan

Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Styrande dokument

Arbetsgivarpolitiskt program Pdf, 5 MB.

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 339.2 kB.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF KL-18 Pdf, 331.4 kB.

Digitaliseringsstrategi Pdf, 1.1 MB.

Finanspolicy Pdf, 154.9 kB.

Grafiskt profilprogram Pdf, 3.4 MB.

Integrationsplan Pdf, 170 kB.

Jämställdhetsprogram Pdf, 695.4 kB.

Kameraövervakning, riktlinjer Pdf, 143 kB.

Kommunikationsprogram Pdf, 255.5 kB.

Kompetensförsörjningsprogram Pdf, 564.4 kB.

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Pdf, 168.2 kB.

Policy för personuppgiftsbehandling Pdf, 216.8 kB.

Regler för kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 244.4 kB.

Relger för kommunalt partistöd i Stenungsunds kommun Pdf, 240.7 kB.

Riktlinjer för flaggning Pdf, 223.8 kB.

Riktlinjer för föreningsbidrag för föreningar med huvudsäte utanför kommunen Pdf, 180.7 kB.

Riktlinjer för kravhantering Pdf, 157.3 kB.

Riktlinjer för konst i offentlig miljö Pdf, 171.3 kB.

Riktlinjer för mottagande av gåva Pdf, 161.6 kB.

Riktlinjer för politiskt beslutade styrande, vägledande och operativa dokument Pdf, 288.8 kB.

Riktlinjer mot mutor och jäv Pdf, 345.3 kB.

Riktlinjer för kommunens visselblåsarfunktion Pdf, 266.6 kB.

Riktlinjer för sponsring Pdf, 207.1 kB.

Riktlinjer för utmärkelsen av årets förening Pdf, 122.8 kB.

Riktlinjer för utmärkelsen av årets byggnad Pdf, 52.4 kB.

Riktlinjer för miljöpris Pdf, 285.2 kB.

Stenunge by, riktlinjer för verksamhet Pdf, 176.1 kB.

Strategisk plan 2023-2025, budget 2023 Pdf, 2.8 MB.

Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar Pdf, 220 kB.

Uppdragsbeskrivning för den politiska organisationen 2023-2026 Pdf, 239.1 kB.

Upphandlings- och inköpspolicy Pdf, 24.7 kB.

Senast uppdaterad