Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vision 2035 med avgörande inriktningar

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för Stenungsunds kommun: "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum."

Till Visionen 2035 finns två avgörande inriktningar

 • Attraktivt och välkomnande 
 • Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

Attraktivt och välkomnande

 • Trygg miljö
 • Utbildar världsmedborgare
 • Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv
 • Goda kommunikationer
 • Levande företagsklimat
 • Alltid bästa möjliga möte

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet

Läs hela Vision 2035PDF

Senast uppdaterad 2019-11-19