Vision 2035 med avgörande inriktningar

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för Stenungsunds kommun: "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum."

Till Visionen 2035 finns två avgörande inriktningar

 • Attraktivt och välkomnande.
 • Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling.

Attraktivt och välkomnande

 • Trygg miljö.
 • Utbildar världsmedborgare.
 • Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv.
 • Goda kommunikationer.
 • Levande företagsklimat.
 • Alltid bästa möjliga möte.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling

 • Social hållbarhet.
 • Ekonomisk hållbarhet.
 • Ekologisk hållbarhet.

Läs hela Vision 2035 Pdf, 460.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad