Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård eller vid hemsjukvård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen ska du göra en skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag.

Skadeanmälningsblankett patientskada Pdf, 74.2 kB.

För att anmäla skada fyll i skadeanmälningsblanketten för patientskada och skicka den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Senast uppdaterad