Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Olycksfallsförsäkring

Stenungsunds kommun har sin Kollektiva olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Protector.

Vad och vem försäkringen gäller för?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i olycksfallsförsäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen endast vid skol/verksamhetstid.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg i från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräfttelse.
    Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Vid anmälan av skada

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida (klicka på Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall):

Protectors hemsida Länk till annan webbplats.

Information vid anmälan av skada Pdf, 224.3 kB.

Vid frågor

Vid frågor vänligen kontakta Protector Försäkring:
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: +46 (0)8-410 637 00
Försäkringsnummer: 1082108-1.1

Försäkringsbesked Protector Pdf, 89.6 kB.

Försäkringsvillkor Protector Pdf, 827 kB.

Vid olycksfall som inträffat under 2015 till 2018

Vid anmälan av olycksfall som inträffat under perioden 2015-2018, anmäler du olycksfallet till kommunens tidigare försäkringsbolag Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Vid anmälan är det viktigt att fylla i följande försäkringsnummer: 2062612

Försäkringsbesked Länsförsäkringar Länk till annan webbplats.

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Länsförsäkringar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har ni frågor kontakta Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän:

Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän
Telefon: 031-63 23 75
E-post: personskada@gbg.lansforsakringar.se

Senast uppdaterad