Stenungsunds kommunvapen

Olycksfallsförsäkring

Från och med den 1 januari 2019 har kommunen ny olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget Protector.

Vad och vem försäkringen gäller för?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i olycksfallsförsäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen endast vid skol/verksamhetstid.

Åtgärder vid skada
- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
- Spara alla kvitton
- Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg i från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräfttelse.
Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Vid anmälan av skada
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.se
(tryck Anmäl skada, Person, och Kommunolycksfall)

För frågor vänligen kontakta Protector Försäkring:
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00
Försäkringsnummer: 1082108-1.1

Försäkringsbesked ProtectorPDF

Försäkringsvillkor ProtectorPDF

Vid olycksfall som inträffat under 2015 till 2018

Vid anmälan av olycksfall som inträffat under perioden 2015-2018, anmäler du olycksfallet till kommunens tidigare försäkringsbolag Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Vid anmälan är det viktigt att fylla i följande försäkringsnummer: 2062612

Försäkringsbesked Länsförsäkringarlänk till annan webbplats

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Länsförsäkringarlänk till annan webbplats

Har ni frågor kontakta Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 

Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän
Telefon: 031-63 23 75
E-post: personskada@gbg.lansforsakringar.se

Senast uppdaterad 2019-01-11