Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger om året i kulturhuset Fregatten. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på debatterna.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och dessutom det enda direktvalda politiska organet.  

Kommunfullmäktige ska besluta om övergripande, strategiska och långsiktiga frågor. Exempel på frågor som kommunfullmäktige ska hantera:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 

Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges består av 51 folkvalda ledamöter och 25 ersättare. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Bild på kommunfullmäktiges presidium.

På bilden syns kommunfullmäktiges presidium. Längst till höger är kommunfullmäktiges ordförande, Katja Nikula (S). I mitten är förste vice ordförande Maggie Robertsson (M). Längts till vänster är andre vice ordförande Birgit Lövkvist (V).

Senast uppdaterad