Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande instans och ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs.

Kommunstyrelsen ansvarar för att utföra all den verksamhet som kommunen gör för sina invånare. Kommunstyrelsen har därför hand om allt från skola och service till äldre, till planering av nya bostadsområden.

Utöver detta breda uppdrag ska kommunstyrelsen även bland annat leda förvaltningen genom kommundirektören, bereda alla ärenden som ska till kommunfullmäktige samt ha uppsikt över nämnderna, kommunalförbunden och de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ska också verkställa kommunfullmäktiges beslut. Det betyder att det är kommunstyrelsens ansvar att genomföra det som kommunfullmäktige beslutar.

Till sin hjälp har kommunstyrelsen en förvaltning som utför de uppdrag som kommunen ansvarar för och de uppdrag politikerna beslutar om. Bland personalen finns grupper som bland annat rektorer, lärare, personal inom omsorgen, bygglovshandläggare, miljöinspektörer och tekniker. Dessutom har kommunstyrelsen två utskott som fördjupar sig i olika frågor.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens består av 15 ordinarie ledamöter och 10 ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare Länk till annan webbplats.

Bild på kommunstyrelsens presidium.

På bilden syns kommunstyrelsens presidium. I mitten är kommunstyrelsens ordförande Olof Lundberg (S). På vänster sida om ordförande är Nedžad Deumić (KD), oppositionsråd och andre vice ordförande. På höger sida om ordförande är Maria Renfors (M), förste vice ordförande.

Kontakt - kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens ordförande

Olof Lundberg (S)
0303-73 82 29
olof.lundberg@stenungsund.se

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Maria Renfors (M)
0303-73 82 28
076-773 92 23
maria.renfors@stenungsund.se

Oppositionsråd

Nedzad Deumic (KD)
nedzad.deumic@stenungsund.se

Senast uppdaterad