Politiska partier i Stenungsunds kommun och dess gruppledare

Nedan listas de partier som är aktiva i Stenungsunds kommunfullmäktige genom mandat de fått via röster i kommunvalet. Kontaktuppgifter till respektive gruppledare listas också för frågor gällande partiernas arbeten eller liknande.

För att läsa mer om vilka förtroendevalda som ingår i respektive parti eller vilka uppdrag eller kontaktuppgifter en specifik politiker har kan ni använda er av kommunens förtroendemannaregister.

Förtroendemannaregister Länk till annan webbplats.

Socialdemokratiska arbetarpartiet (S)

Gruppledare Jan Rudén
Telefon: 0705-23 53 75
E-post: jan.ruden@stenungsund.se
Hemsida: http://sistenungsund.se/ Länk till annan webbplats.

Moderaterna (M)

Gruppledare Wouter Fortgens
Telefon: 070-820 90 69
E-post: wouter.fortgens@stenungsund.se
Hemsida: https://www.stenungsundsmoderaterna.se/ Länk till annan webbplats.

Sverigedemokraterna (SD)

Gruppledare: Tomas Palm
E-post: tomas.palm@stenungsund.se
Hemsida: stenungsund.sverigedemokraterna.se Länk till annan webbplats.

Liberalerna (L)

Gruppledare: Lisbeth Svensson
Telefon: 070-304 25 01
E-post: lisbeth.i.svensson@stenungsund.se
Hemsida: www.stenungsund.liberalerna.se Länk till annan webbplats.

Centerpartiet (C)

Gruppledare Linda-Maria Hermansson
Mobil: 0706-501137
E-post: linda-maria.hermansson@stenungsund.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/stenungsund Länk till annan webbplats.

Kristdemokraterna (KD)

Gruppledare: Nedžad Deumić
Telefon: 079-077 19 88
E-post: nedzad.deumic@stenungsund.se
Hemsida: www.facebook.com/KDstenungsund/ Länk till annan webbplats.

Stenungsundspartiet (ST)

Gruppledare Helena Järpsten
Telefon: 0737-78 84 02
E-post: helena.jarpsten@stenungsund.se
Hemsida: stenungsundspartiet.se Länk till annan webbplats.

Vänsterpartiet (V)

Gruppledare Jessica Gustafsson
E-post: jessica.gustafsson2@stenungsund.se
Hemsida: stenungsund.vansterpartiet.se Länk till annan webbplats.

Miljöpartiet De Gröna (Mp)

Gruppledare Jimmy Lövgren
Telefon: 0707-22 67 48
E-post: jimmy.lovgren@stenungsund.se
Hemsida: www.mp.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad