Hur fungerar en kommun?

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av befolkningen. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Som medborgare i Stenungsund bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val var fjärde år.

Kommunens ansvarsområden

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område.

Det här ska kommunen erbjuda enligt lag:

 • förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • svenska för invandrare
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • omsorg om äldre och funktionshindrade
 • hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • stadsplanering och byggfrågor
 • hälso- och miljöskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap
 • kollektivtrafik (tillsammans med regionen)
 • bostadsförsörjning
 • gator.

Utöver kommunens obligatoriska uppgifter har kommunen även andra verksamheter. Exempel på detta är:

 • fritidsverksamhet
 • kultur
 • bostäder
 • energi
 • näringsliv.

Senast uppdaterad