Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen

Nämnderna

Nämnderna i Stenungsunds kommun ansvarar som regel för myndighetsutövning mot enskild. Valnämnden är ett undantag.

  • Social myndighetsnämnd
  • Teknisk myndighetsnämnd
  • Valnämnd
  • Överförmyndare

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-01-23