Nämnderna

Nämnderna i Stenungsunds kommun ansvarar som regel för myndighetsutövning mot enskild. Valnämnden är ett undantag.

Följande nämnder finns i Stenungsunds kommun:

Senast uppdaterad