Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Villa

Nybyggnad av bostadshus

När du ska bygga ett nytt bostadshus måste du alltid söka bygglov.

Inom detaljplan är det detaljplanen som styr:

  • var på tomten du får bygga huset
  • hur högt och stort huset får vara
  • i vissa fall färg och material på tak och fasad.

Gällande detaljplaner

Utanför detaljplan utreder kommunen om det är lämpligt att bygga ett hus där du vill. Det finns många saker att ta hänsyn till. Det är till exempel:

  • buller
  • möjligheten till vatten och avlopp
  • vägar
  • om det finns fornlämningar
  • avstånd till kollektivtrafik.

Om du är osäkert på om du kommer att få bygglov kan du först söka förhandsbesked. Då prövar vi om en tomt är lämplig för det du vill göra, utan att du behöver ta fram bygglovsritningar. 

Förhandsbesked

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?


Behöver jag några andra tillstånd?

Du måste själv se till att du har alla tillstånd som behövs när du bygger.

Ny adress

Saknar din fastighet adressnummer? Beställ via formulär på webbsidan Stenungsund eller kontakta Kart- och mätenheten i kommunen.

Adresser och lägenhetsnummer


Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad