Nybyggnad av bostadshus

När du ska bygga ett nytt bostadshus måste du alltid söka bygglov.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område är det detaljplanen som styr:

  • var på tomten du får bygga huset
  • hur högt och stort huset får vara
  • i vissa fall färg och material på tak och fasad.

Gällande detaljplaner

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område utreder kommunen om det är lämpligt att bygga ett hus där du vill. Det finns många saker att ta hänsyn till. Det är till exempel:

  • buller
  • möjligheten till vatten och avlopp
  • vägar
  • om det finns fornlämningar
  • avstånd till kollektivtrafik.

Om du är osäkert på om du kommer att få bygglov kan du först söka förhandsbesked. Då prövar vi om en tomt är lämplig för det du vill göra, utan att du behöver ta fram bygglovsritningar. 

Förhandsbesked

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader.

Det nya kravet innebär att de som söker bygglov för vissa typer av byggnader efter den 1 januari 2022 kommer att behöva klimatdeklarera dessa innan de får tas i bruk.

Mer information om klimatdeklaration av byggnader och vilka byggnader som är undantagna från kravet hittar du i Boverkets digitala handbok om klimatdeklarationer.

Information om klimatdeklaration hos Boverket Länk till annan webbplats.

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?


Behöver jag några andra tillstånd?

Du måste själv se till att du har alla tillstånd som behövs när du bygger.

Ny adress

Saknar din fastighet adressnummer? Beställ via formulär på webbsidan Stenungsund eller kontakta Kart- och mätenheten i kommunen.

Adresser och lägenhetsnummer


Senast uppdaterad