Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ändra marknivå och spränga

När du vill förändra marknivån kan du behöva söka marklov.

Ändra marknivå inom detaljplan

 • Ligger din fastighet inom detaljplanerat område behöver du marklov om du ska höja eller sänka marken med mer än 0,5 meter.

Ändra marknivå utanför detaljplan

 • Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område behöver du inget marklov för att förändra marknivån.
 • Du kan få ett frivilligt marklov om du önskar.
 • Om du tar fyllnadsmassor från ett annat område än tomten eller om det är en större markuppfyllnad ska du kontakta en miljöhandläggare på verksamheten för Bygg Miljö (telefon växel 0303-73 00 00).

Spränga

 • Ska du spränga inom detaljplanerat område och markens höjdläge ändras med mer än 0,5 meter behöver du söka marklov.
 • När du ska spränga behöver du tillstånd från Polisen.

Tillstånd från Polisen till sprängning och stenspräckninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingar du ska skicka in för marklov:

 

Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum och underskrift


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda
 • vara tydligt ritade, textade och kopierade
 • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad 2020-10-22