Ändra marknivå och spränga

När du vill förändra marknivån kan du behöva söka marklov.


Ändra marknivå inom detaljplan

 • Ligger din fastighet inom detaljplanerat område behöver du marklov om du ska höja eller sänka marken med mer än 0,5 meter.

Ändra marknivå utanför detaljplan

 • Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område behöver du inget marklov för att förändra marknivån.
 • Du kan få ett frivilligt marklov om du önskar.
 • Om du tar fyllnadsmassor från ett annat område än tomten eller om det är en större markuppfyllnad ska du kontakta en miljöhandläggare på verksamheten för Bygg Miljö (telefon växel 0303-73 00 00).

Spränga

 • Ska du spränga inom detaljplanerat område och markens höjdläge ändras med mer än 0,5 meter behöver du söka marklov.
 • När du ska spränga behöver du tillstånd från Polisen.

Tillstånd från Polisen till sprängning och stenspräckning Länk till annan webbplats.

Handlingar du ska skicka in för marklov:


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum

Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda (ej på rutat papper)
 • vara kontrastrika och tydliga
 • ha en skalangivelse
 • vara måttsatta

Exempelritning nybyggnad Länk till annan webbplats.

Exempelritning tillbyggnad Länk till annan webbplats.


På följande sätt vill vi få handlingarna

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som kan vara i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer
  (ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare)
  Vi tar inte emot handlingarna i så kallade multifiler där alla handlingar är skannade till en enda fil
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Gör du rätt från början kommer din ansökan att handläggas snabbare. Om inte kommer du att få en kompletteringsbegäran där vi ber dig komma in med rätt handlingar på rätt sätt.

Senast uppdaterad