Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Ändra konstruktion eller planlösning

Du måste göra en anmälan om du vill ändra i konstruktionen av en byggnads bärande delar eller om byggnadens planlösning ändras mycket. Du måste också anmäla om du gör ändringar så att brandskyddet påverkas.

Handlingar du ska skicka in:

 

Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

  • fastighetsbeteckning
  • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
  • datum och underskrift


Ritningarna ska:

  • vara fackmannamässigt utförda
  • vara tydligt ritade, textade och kopierade
  • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

  • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
  • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
  • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
  • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad