Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Exempel är förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer


Syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll. Protokollet ska lämnas till byggnadens ägare samt skickas till Stenungsunds kommun, Verksamhet Bygg Miljö.

Här hittar du certifierade funktionskontrollanter Länk till annan webbplats.

Skicka ditt protokoll till:
E:post: bygga@stenungsund.se
Brev: Stenungsunds kommun, Verksamhet Bygg Miljö, 444 82 Stenungsund

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad