Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Exempel är förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontor och affärer


Syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll. Protokollet ska lämnas till byggnadens ägare samt skickas till Stenungsunds kommun, Verksamhet Bygg Miljö.

Från den 1 januari 2023 går det inte längre att söka efter certifierade funktionskontrollanter på Boverkets hemsida. Du kan istället söka fram behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institute of Sweden AB) och av Kiwa Certification AB på deras respektive hemsidor.

Hitta kontrollansvariga på RISE:s hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta kontrollansvariga på Kiwas hemsida Länk till annan webbplats.

Skicka ditt protokoll till:
E:post: bygga@stenungsund.se
Brev: Stenungsunds kommun, Verksamhet Bygg Miljö, 444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad