Takkupor

I vissa fall kan du bygga takkupor utan bygglov men du måste göra en anmälan. I andra fall behöver du bygglov för att kunna bygga dem.


Takkupor inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

För att bygga takkupor utan bygglov måste du göra en anmälan och få ett startbesked. Då får du bygga två takkupor (om du inte redan har takkupor sedan tidigare). Takkuporna får inte uppta mer än halva takfallet. De får inte heller göra ingrepp i den bärande konstruktionen. Klarar du inte dessa förbehåll behöver du söka bygglov.

Takkupor utanför detaljplan

Utanför detaljplan kan du bygga takkupor utan bygglov och anmälan om du bygger takkupor som är max 1/3 av takfotslängden på den del av taket där kuporna byggs.

Om takkupor hos Boverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad