Tabell över bygglov och anmälan

Här kan du se om några vanliga åtgärder kräver bygglov eller anmälan. Tänk på att det kan finnas regler för storlek och avstånd samt andra tillstånd du behöver ha, även om det inte krävs bygglov.

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd:

  • Om du ska bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du tillstånd från grannarna.
  • Om du ska bygga närmare allmän platsmark än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov.
  • Inom strandskyddsområden behöver du strandskyddsdispens.
  • Bygger du nära allmän väg kan du behöva tillstånd från Trafikverket.
  • Du måste alltid följa gällande lagar, även om du inte behöver bygglov eller anmäla åtgärden.

 

Kontakt

Senast uppdaterad