Man bygger altan

Uteplats/altan

Du får bygga en uteplats med mur eller plank runt omkring utan bygglov, om det sker under vissa förutsättningar.


Du får utan bygglov bygga en skyddad uteplats om:

  • du bygger den inom 3,6 meter från bostadshuset
  • du bygger den länge bort än 4,5 meter från tomtgränsen
  • muren eller planket är max 1,8 meter högt

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. De bygglovbefriade taken får även byggas på friggebodar, attefallshus och andra komplementbyggnader.

Om altaner, uteplatser och uterum hos Boverket Länk till annan webbplats.


Om du vill bygga en altan utan tak behöver du inget bygglov så länge höjden ovan mark inte överstiger 1 meter. Däremot kan räcket/staketet kräva bygglov om det faller inom ramarna för plank.

Om plank

Ibland kan du få bygga altanen närmare tomtgränsen än 4,5 meter, men kontakta då alltid en bygglovhandläggare för att vara säker på vad som gäller för just din fastighet. Vi rekommenderar även att du pratar med dina grannar för att undvika missförstånd och onödiga konflikter.

Mur och plank vid skyddad uteplats

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Senast uppdaterad