Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Friggebod

Du behöver varken söka bygglov eller göra en anmälan för att bygga en friggebod vid en- och tvåbostadshus. Däremot måste friggeboden uppfylla alla lagkrav.

 
  • En friggebod får vara max 15 kvadratmeter. Ytan får vara fördelad på en eller flera byggnader.
  • De får ha en taknockshöjd på högst 3 meter.
  • Den måste ligga i omedelbar närhet till bostadshuset, men du får inte bygga ihop den med huset.
  • Du får inte bygga en friggebod på en tomt där det inte finns något bostadshus.
  • Om det är närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du skriftligt godkännande av grannarna.
  • Om du ska bygga närmare allmän platsmark än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du alltid bygglov.
  • Friggeboden får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Du kan behöva andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens. Det måste du ta reda på innan du börjar bygga.

Om friggebodar hos Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mur och plank vid skyddad uteplats

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad