Ändra användningsområde

Ska du ändra användningssätt för en byggnad behöver du oftast bygglov. Det gäller oavsett var fastigheten ligger och även om du inte har tänkt att ändra något i byggnaden.


Du behöver skicka in flera olika handlingar. Vilka handlingar vi behöver få in beror på vad du ändrar ifrån och vad du ändrar till. Kontakta en bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller för dig.

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Senast uppdaterad