Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Solceller, solpaneler och solfångare

Att installera solceller, solpaneler och solfångare kan vara en bygglovspliktig åtgärd.

1 augusti 2018 infördes undantag från denna lovplikt för en- och tvåbostadshus och andra för andra typer av byggnader. Du behöver inte söka bygglov eller skicka in en anmälan om du uppfyller vissa krav. Mer information kan du få från Energimyndigheten och deras Solelportal

Solelportal Länk till annan webbplats.


På Boverket hittar du mer information och lagtexten.

Boverket Länk till annan webbplats.

Inom detaljplan

För en- och tvåbostadshus och andra byggnader behöver du inte bygglov om solfångare och solcellspaneler:

  • monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • det följer husets taklutning och/eller väggar
  • det inte väsentligt ändrar husets eller omgivningens karaktär
  • huset inte ligger i ett område med bevarandevärde enligt detaljplanen (till exempel Kyrkberget och Norra Stenungsön)
  • huset inte ligger i en detaljplan som har en bestämmelse om takmaterial och/eller färg på taket.

För information om bygglovskostnad, se under Avgifter.
Avgifter

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

 

Utanför detaljplan

Utanför detaljplan behöver du inget bygglov för att installera solceller, solpaneler eller solfångare. Särskilda regler kan gälla om det till exempel finns bevarandevärde på byggnaden.


Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Kontakta

  • En bygglovshandläggare på verksamhet Bygg Miljö för bygglovrelaterade frågor
  • Kommunens energirådgivare för teknikrelaterade frågor

Kommunens energirådgivare

Senast uppdaterad