Solceller, solpaneler och solfångare

Att installera solceller, solpaneler och solfångare kan vara en bygglovspliktig åtgärd.

Information om solceller, solpaneler och solfångare

1 augusti 2018 infördes undantag från denna lovplikt för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Du behöver inte söka bygglov eller skicka in en anmälan om du uppfyller vissa krav. Mer information kan du få från Energimyndigheten och deras Solelportal

Solelportal Länk till annan webbplats.

På Boverket hittar du mer information och lagtexten.

Boverket Länk till annan webbplats.

Avgift för solceller

Avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak är ändrad. Kommunfullmäktige beslutade den 20 april 2023 (dnr: KS 2022/1159) att avgiften för bygglov för bygglovspliktiga solceller på tak ska uppgå till 500 kronor för ansökningar som kommer in efter den 1 maj 2023.

Inom detaljplan

För en- och tvåbostadshus och andra byggnader behöver du inte bygglov om solfångare och solcellspaneler:

  • monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • det följer husets taklutning och/eller väggar
  • det inte väsentligt ändrar husets eller omgivningens karaktär
  • huset inte ligger i ett område med bevarandevärde enligt detaljplanen (till exempel Kyrkberget och Norra Stenungsön)
  • huset inte ligger i en detaljplan som har en bestämmelse om takmaterial och/eller färg på taket.

För information om bygglovskostnad, se under Avgifter.
Avgifter


Utanför detaljplan

Utanför detaljplan behöver du inget bygglov för att installera solceller, solpaneler eller solfångare. Särskilda regler kan gälla om det till exempel finns bevarandevärde på byggnaden.


Kontakta

  • En bygglovshandläggare på verksamhet Bygg Miljö för bygglovrelaterade frågor
  • Kommunens energirådgivare för teknikrelaterade frågor

Kommunens energirådgivare

Kontakt

Senast uppdaterad