Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Hiss

Ska du installera en ny hiss eller göra en stor ändring av en hiss som redan finns behöver du inget bygglov, men du måste göra en anmälan.

Vad ska en anmälan om hiss innehålla?

 • AnmälningsblankettPDF
 • Planritningar
 • Fasadritningar
  Om installationen innebär förändring av byggnadens utsida, till exempel om hissen ska monteras på husets utsida, eller om det tillkommer maskinrum eller liknande på taket.
 • Kontrollplan 


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum och underskrift


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda
 • vara tydligt ritade, textade och kopierade
 • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad 2020-10-22