Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad är en byggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Ekonomibyggnader är ofta bygglovsbefriade om de omedelbart är avsedda för den aktuella näringen.


Ett krav för att få bygga utan bygglov är att du bedriver din näring aktivt. Boverket har mer information om när du behöver bygglov.

Om ekonomibyggnad hos Boverket Länk till annan webbplats.

Om byggnaden inte uppfyller villkoren för att vara bygglovsbefriad behöver du söka bygglov. 

Vad ska en bygglovsansökan innehålla?

Senast uppdaterad