Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Skyltar och belysning

Skyltar påverkar vår upplevelse av omgivningen. En bra skyltning kan berika miljön. En skylt kan både synas väl och vara anpassad vad gäller storlek och placering till den byggnad och den omgivning där den ska sitta.

Du kan behöva bygglov för att få sätta upp något som kommunen bedömer som skyltning inom detaljplanerat område.

Inom detaljplan

Vill du sätta upp en skylt, ljusanordning eller något annat som bedöms som skyltning enligt kommunens skyltpolicy kan du behöva ansöka om bygglov. Det gäller också om du vill flytta eller väsentligt ändra en skylt eller en ljusanordning.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m2,
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Kommunens skyltpolicy finns för att samordna skyltningen i kommunen, så att vi får ett trevligt uterum där skyltningen är anpassad till omgivningen.

Tänk på att inte sätta upp en bygglovspliktig skylt innan du har fått ett startbesked. Då kan du behöva betala en sanktionsavgift.

Kommunens riktlinjer för skyltarPDF

Utanför detaljplan och inom sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att sätta upp en skylt. Däremot kan du behöva tillstånd från andra myndigheter, till exempel Trafikverket.

Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ska skylten sitta på någon annans mark måste du ha fastighetsägarens tillstånd. Det är din skyldighet att se till att du har alla tillstånd du kan behöva innan du sätter upp skylten.

Vägvisningsskyltar

Är kommunen väghållare kontaktar du kommunens trafikingenjör, växel 0303-73 00 00. 
Är Trafikverket väghållare ansöker du om tillstånd hos dem.

Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skylt på annans mark

Om du inte äger fastigheten där du vill placera en skylt måste du själv kontakta fastighetsägaren, som måste godkänna placeringen. Vi meddelar fastighetsägaren beslutet på bygglovsansökan.

Handlingar du ska skicka in:

 • AnsökningsblankettPDF
 • Ritningar av skylten - skala 1:50 eller 1:20
  Ritningarna ska visa skyltens utförande, mått och färgsättning. 
 • Fasadritningar - skala 1:100 eller fotomontage
  Fasadritning ska ingå i ansökan om skylten ska sättas upp på en byggnad. 
  Rita in skylten på den aktuella fasaden. Ange väderstreck.
 • Nybyggnadskarta - skala 1:500
  Nybyggnadskarta ska ingå i ansökan om skylten ska stå på mark. Rita in skylten och ange minst två olika mått från fastighetsgräns till skylten. Måtten ska vara vinkelräta från fastighetsgräns.
  Om nybyggnadskarta
 • Kontrollplan
  Ange vilka kontroller som ska göras för att uppfylla kraven i Boverkets byggregler.


Information om ritningar

Alla ritningar ska ha ett ritningshuvud som innehåller:

 • fastighetsbeteckning
 • vad ansökan avser (till exempel Nybyggnad av enbostadshus)
 • datum och underskrift


Ritningarna ska:

 • vara fackmannamässigt utförda
 • vara tydligt ritade, textade och kopierade
 • ha en skalangivelse

Exempelritning nybyggnadPDF
Exempelritning tillbyggnadPDFPå följande sätt vill vi få handlingarna som ska skickas med e-post

 • samtliga handlingar ska bifogas i pdf-format med undantag för fotografier som även kan bifogas i jpeg
 • varje handling skannas till separata filer, till exempel ansökan för sig, fasadritning väst för sig, fasadritning ost för sig och så vidare (vi kan inte ta emot handlingarna i en enda pdf-fil)
 • alla papper som tillhör samma handling skannas tillsammans till en fil
 • alla papper ska skannas på rätt håll (stående eller liggande beroende på utförande)


Vart skickar jag min ansökan?

E-posta din ansökan till:

bygga@stenungsund.se


Eller skicka med brev till:

Stenungsunds kommun
Verksamhet Bygg Miljö
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad 2020-10-22