Kontroll- och rivningsplaner

Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter.

Mall för kontrollplaner

Information om kontrollplaner

Vad är en kontrollplan?

Boverkets information

Boverkets information om kontrollplan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad