Gällande detaljplaner

I Stenungsunds kommun finns det detaljplaner för större delen av tätorterna. De är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills kommunen ändrar eller upphäver dem.

Planer som fått laga kraft senaste året

Sök detaljplan via karta

Du kan se alla gällande detaljplaner på kartan nedan. Klicka på kartbilden eller på länk nedan:

Karta över detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har kommit in i kartverktyget kan du söka på fastighet genom sökfunktionen överst på sidan. För att få fram information om en detaljplan markera i-verktyget i verktygsfältet ovanför kartan och klicka sedan på önskat ställe.

Kartbild över gällande detaljplaner

Vill du ha hjälp att tolka en detaljplan?

Om du vill ha hjälp att tolka en detaljplan och till exempel få hjälp med att se vad, var och hur mycket en fastighet får bebyggas så vänder du dig till en bygglovhandläggare.

Kontakt Bygglov

Kontakt

Senast uppdaterad