Gällande detaljplaner

I Stenungsunds kommun finns det detaljplaner för större delen av tätorterna. De är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills kommunen ändrar eller upphäver dem.

Sök detaljplan via karta

Du kan se alla gällande detaljplaner på kartan nedan.
Klicka på bilden eller använd följande länk:

Karta över detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har kommit in i kartverktyget kan du söka på din fastighet genom sökfunktionen överst på sidan. För att få fram information om en detaljplan markera i-verktyget i verktygsfältet ovanför kartan och klicka sedan på önskat ställe.

Kartbild över gällande detaljplaner

Vill du ha hjälp att tolka en detaljplan?

Om du vill ha hjälp att tolka en detaljplan och till exempel få hjälp med att se vad, var och hur mycket en fastighet får bebyggas så vänder du dig till en bygglovhandläggare.

Kontakt Bygglov

Urval av planer som vunnit laga kraft under 2017 - 2021

Detaljplan för bostäder, Kopper 2:16

Laga kraftvunnen 2021-02-19

Ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

Laga kraftvunnen 2020-12-28

Detaljplan för förskola på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27, Hallerna Förskola.

Laga kraftvunnen 2020-11-06

Planområde Nyborgsvägen

Detaljplan för bostäder
Kyrkeby 3:15

Laga kraftvunnen 2018-11-02

Planområde Nyborgsvägen

Program för Stenungsunds Centrum

Godkänt 2018-06-25

Planområde Nyborgsvägen

Detaljplan för bostäder inom
Anrås 1:242

Laga kraftvunnen 2018-05-17

Planområde Nyborgsvägen

Detaljplan för småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet,
del av Kärr 1:1

Laga kraftvunnen 2018-04-06

Planområde Nyborgsvägen

Ändring av detaljplan 129 för Getskär-Valeberget, Anrås 44:1

Laga kraftvunnen 2017-12-27

Planområde Nyborgsvägen

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad