Situationsplan

En situationsplan är en karta du behöver för byggnation utanför detaljplanelagt område. I kartan ska du visa var du vill placera byggnaden.

Handlar det om byggnation inom detaljplanelagt område är det istället en nybyggnadskarta du ska beställa.

En situationsplan är en karta som ska visa fastighetens gränser, höjdkurvor och eventuellt befintliga byggnader och eller andra markdetaljer utanför detaljplanelagt område.

På situationsplanen ska du sedan rita in var du vill placera den kommande byggnaden och måttsätta vinkelrätt mot fastighetsgränser. Situationsplanen använder du sedan för ditt bygglov.

Situationsplanen tas normalt fram i skala 1:500.

Du kan själv ta fram en situationsplan via kommunens kartportal. Se mer info under rubriken "Skriv ut en situationsplan" nedan

Tänk på att kontrollera fastighetsgränsernas kvalitet. Mer info nedan.

Kontakta kommunen om du behöver hjälp.

Fastighetsgränserna visar inte alltid med ett exakt läge i kartan.

De fastighetsgränser som visas i vår kartportal hämtas från Lantmäteriet. Dessa kan ge ett exakt intryck, men gränserna visar inte alltid rätt läge i kartan och är därför inte heller juridiskt bindande.

Det är avstyckningsakten från Lantmäteriet som visar rätt läge och är juridiskt bindande.

Lantmäteriet klassar alla fastighetsgränser efter hur noggrant läge de har i kartan.
I vår kartportal kan du se klassningen med olika färger.

Fastighetsgränsernas kvalitet

Lantmäteriets webbsida om fastighetsgränser Länk till annan webbplats.

Kartdetaljer som till exempel byggnader, staket, kantsten som visas i kommunens kartportal är inte alltid inmätta. Det innebär att läget i kartan bara är ungefärligt. Det kan också saknas kartdetaljer.

Ta alltid reda på vilken kvalitet kartunderlaget har innan användning.

Via länken till kartportalen nedan visas inmätta kartdetaljer med grön färg och kartdetaljer av sämre kvalitet med röd färg. Kontakta kommunen för att beställa inmätning av detaljer om så önskas.

Kartportalen med information om inmätningskvalitet Länk till annan webbplats.

I kommunens kartportal kan du själv ta fram en situationsplan över din fastighet:

  1. Öppna kartportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. För att hitta din fastighet välj Sök i menyraden. Där kan du skriva in din adress eller fastighetsbeteckning.
  3. Klicka på knappen med en skrivare på som finns i knappraden ovanför kartan
  4. Välj skala 1:500 och format (pappersstorlek).
  5. I kartan visas nu en röd ram. Kartan som är innanför ramen är det området som kommer med på utskriften.
  6. Du kan flytta ramen till önskad plats genom att klicka och dra i den röda ringen i mitten av den ramen.
  7. Ta bort bockarna för Teckenförklaring och Norrpil
  8. Skriv in fastighetsbeteckningen i fältet för Text
  9. Klicka på knappen Skriv ut. Kartan skapas nu och du kan spara ner den till din dator som pdf.

Tänk på att fastighetsgränserna inte alltid visar ett exakt läge i kartan. Läs mer om detta under rubriken Fastighetsgränsernas kvalitet ovan.

Kontakta kommunen om du behöver hjälp.

Om du behöver en digital situationsplan i till exempel dwg-format, beställer du den genom att e-posta till karta@stenungsund.se

Kostnad per hektar, enligt gällande taxa för digital primärkarta.

Avgifter

Kontakt

Funktionsbrevlåda

karta@stenungsund.se

Senast uppdaterad