Situationsplan

En situationsplan behöver du när du ska bygga utanför detaljplanelagt område. Det är en karta där du ska redovisa var byggnaden ska placeras på fastigheten.

Beskrivning av situationsplaner

En situationsplan behöver du när du ska bygga utanför detaljplanerat område. Vill du bygga inom detaljplanelagt område är det istället en nybyggnadskarta du ska beställa.

Situationsplanen ska visa fastighetens gränser och befintliga byggnader.

Du ritar sedan in hur du vill placera den kommande byggnaden på fastigheten och måttsätter vinkelrätt mot fastighetsgräns.

Situationsplanen ska tas fram i skala 1:500. 

Tänk på att fastighetsgränserna inte alltid visas med en exakt position i kartan. De fastighetsgränser som visas i vår kartportal kommer från Lantmäteriet. Ta reda på vilken kvalitet dessa har först. Det är avstyckningsakten från Lantmäteriet som visar rätt läge.

Fastighetsgränser information om kvalitet/noggrannhet

Du kan själv skriva ut en situationsplan från kommunens kartportal:

  1. Gå in i kartportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. För att hitta din fastighet välj Sök i menyraden. Där kan du söka på adress eller fastighet
  3. Klicka på knappen med en skrivare som finns ovanför kartan i knappraden
  4. Välj skala 1:500 och format (pappersstorlek).
  5. I kartan visas en röd ram. Kartan som är innanför ramen är det området som kommer med på utskriften.
  6. Du kan flytta ramen till önskad plats genom att klicka och dra i den röda ringen i mitten av den ramen.
  7. Ta bort bockarna för Teckenförklaring och Norrpil
  8. Skriv in fastighetsbeteckningen i fältet för Text
  9. Klicka på knappen Skriv ut. Kartan skapas och du kan spara den på din dator som pdf.

Avgifter

En situationsplan som pdf eller papperskopia i A4- eller A3-format kostar inget.

Hektarpris för digitalt format (dwg).

Avgifter

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

Senast uppdaterad