Hallernaskolan F-6

Hallernaskolans vision

På Hallernaskolan får varje individ växa genom kunskap, glädje och trygghet.

Personalen är närvarande, engagerade, inspirerande och bekräftar och vägleder barnen. Lärandet sker på ett lustfyllt och utmanande sätt genom upplevelser och delaktighet. Med vårt arbetssätt ger vi barnen verktyg för att kunna stå för vad de tycker, tänker, känner, säger och gör.

Uppdatering av kontaktuppgifter läsåret 2022-2023

Via hemsidan kan du som vårdnadshavare enkelt uppdatera/kontrollera att skolan har rätt kontaktuppgifter registrerade. Du loggar in via ditt Bank-ID.

Uppdatera dina kontaktuppgifter här

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan grundskola

Frånvaroanmälan för förskola/fritidshem

Hallernaskolan

Skolan har 14 st klasser upp till åk 6, fyra fritidshemsavdelningar och en klubb. På fritidshemmet arbetar förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter.

Vår utemiljö inbjuder till kreativa lekar och aktiviteter, detta utnyttjas dagligen både på skoltid och fritidstid.

Vi har flera återkommande traditioner under läsåret som exempelvis Hallernaruset, hälsoveckan, sångsamlingar, rocka sockorna. Vid dessa tillfällen möts barnen årskursöverskridande och vår ambition är att skapa trygghet och sammanhållning.

Vi har vid fyra tillfällen per år gemensam studiedag skola och fritidshem vilket vi informerar om minst två månader i förväg.

På vårterminen i årskurs tre genomförs nationella prov på vår skola liksom på alla skolor i Sverige. Proven genomförs som en del i den ordinarie undervisningen. Vi får då en värdemätare på hur vår undervisning fungerar och hur våra elevers resultat ser ut jämfört med andra skolor.

Schema

Klicka på länken nedan och välj skola och klass för att se önskat schema.

Schema Länk till annan webbplats.

Kontakt Hallernaskolan

Rektor
Mariette Forsman
mariette.forsman@stenungsund.se

Skoladministratör

Tina Söderqvist
0303-73 80 85
kristina.soderqvist@stenungsund.se

Senast uppdaterad