Jörlandaskolan

Jörlandaskolan

Tillsammans arbetar elever, personal och vårdnadshavare för att skapa en trygg och stimulerande miljö där eleverna ges förutsättningar att lyckas, skaffa goda kunskaper och utvecklas.

Skolan ligger ca en mil söder om Stenungsund med goda kommunikationer till tätorten och Göteborg.  Skolan ligger i Jörlanda centrum med närhet till hav och skog. Nuvarande skolbyggnad invigdes 1965 och därefter har tillbyggnader skett vid flera tillfällen.

Jörlandaskolan är en kommunal grundskola med verksamhet med cirka 265 elever i förskoleklass till årskurs 6 och fritidshem samt fritidsklubb. På skolan arbetar ca 40 vuxna. 

Vi på Jörlandaskolan strävar efter att alla skall känna sig trygga och trivas. Genom ett  främjande och förebyggande arbete kring värdegrund och förhållningssätt skapar vi förutsättningar för att nå målet. Ett exempel på förebyggande åtgärd är Rastverksamheten.  Rastverksamheten bidrar till att skapa relationer mellan eleverna, skapa möjligheter för elever att delta i rörelseaktiviteter och förbättra den fysiska och psykosociala utemiljön. 

Vi utgår från att lärande sker i ett livslångt perspektiv, i olika situationer och under hela dagen. Vi arbetar för att alla elever ska känna motivation, vara delaktiga och lära sig ta ansvar för sitt lärande och sin utveckling. Utvecklingssamtalet är ett exempel på detta arbete och ger möjlighet för elev och vårdnadshavare till delaktighet. Vårdnadshavares delaktighet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö, där alla elever trivs, lär sig och utvecklas.  

Läsårstider

Läsårstider Stenungsunds skolor

Kontakt

Besöksadress

Jörlandaskolan
Novavägen
444 65 Jörlanda

Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress

Stenungsund kommun
Jörlandaskolan
444 82 Stenungsund

Rektor

Therese Olofsson
0303-73 27 04
therese.olofsson@stenungsund.se

Expedition

Berit Hagman
0303-73 84 22
berit.hagman@stenungsund.se

Senast uppdaterad