Ekenässkolan

Ekenässkolan

Ekenässkolan ligger i Ödsmål som är ett samhälle 5km norr om Stenungsund. Skolan ligger nära skog och hav och har en stor och härlig skolgård med stora pedagogiska möjligheter. 

Ekenässkolan är en F-6 skola som har cirka 300 elever. Skolan är indelad i 5 arbetslag där pedagogerna möter eleverna hela dagen. Skolan har 5 fritidshemsavdelningar. 

För oss som arbetar på skolan är det viktigt att skapa en god lärmiljö där varje barn utvecklas så långt som möjligt efter sin förmåga. Vi arbetar för att ha en helhetssyn på barnen. Skola och fritidsverksamhet, där det finns personal med många olika kompetenser, vävs samman för att ge barnen de bästa förutsättningarna för en god utveckling.

I en god lärmiljö är det viktigt att alla elever känner trygghet, trivs och är delaktiga. Vi arbetar aktivt med vår Likabehandlingsplan. Ekenässkolans ledord är HEART – Hänsyn, Empati, Ansvar, Respekt, Trygghet.

Under läsåret arbetar personalen med det pedagogiska ledarskapet genom kollegialt lärande inom alla våra verksamheter. Genom att mötas i reflektion och diskussion bl.a. kring gemensamt läst litteratur förankrar och utvecklar vi våra metoder och arbetssätt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Uppdatering av kontaktuppgifter

Via hemsidan kan du som vårdnadshavare enkelt uppdatera/kontrollera att skolan har rätt kontaktuppgifter registrerade. Du loggar in via ditt Bank-ID.

Uppdatera/kontrollera kontaktuppgifter via e-tjänst

Frånvaroanmälan Skola och Fritidshem

Här kan du hitta mer information kring frånvaroanmälan i Skola24 och Planering förskola/fritidshem/skolbarnsklubb:

Frånvaroanmälan

Ledighetsansökan

För mer info om rutiner kring ledighet se under Lov/ledigheter.
Lov/ledigheter

Ledighetsblankett Pdf, 12.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Besöksadress

Ekenässkolan
Näs 202
444 95 Ödsmål

Postadress

Stenungsund kommun
Ekenässkolan
444 82 Stenungsund

Rektor

Jennie Brolin  
0303-73 00 35
jennie.brolin@stenungsund.se

Skoladministratör

Sofia Bratt
0303-73 01 08
sofia.bratt@stenungsund.se

Senast uppdaterad