Stenungsunds kommunvapen
Stenungsskolan

Stenungskolan

Stenungskolan är en 7-9 skola i centrala Stenungsund med närhet till natur och aktiviteter av olika slag. Skolan har ca 355 elever som är indelade i tre åldershomogena arbetslag. Varje elev tillhör en lärgrupp som följs åt under tre år. De elever som börjar på Stenungskolan har tidigare gått på Ekenässkolan, Spekerödskolan och Kopperskolan.

Skolan eftersträvar en flexibel organisation där vi skapar förutsättningar för varje elev att arbeta utifrån sin egen förmåga. På skolan finns en särskild undervisningsgrupp som komplement till den ordinarie undervisningen. Skolan har också en förberedelseklass för våra nyanlända elever. Vissa elever kan därmed delta i sin vanliga lärgrupp utefter sina egna förutsättningar och sin dagsform, och kan vara del av dagen i en mindre grupp.

Arbetslagen arbetar periodvis ämnesövergripande med eleverna för att ge dem mer tid till att utveckla varje förmåga i läroplanen och skapa en ”röd tråd” genom lärandet. Alla elever på skolan har en iPad som de använder i undervisningen och även får ta med hem efter skoldagen. Tekniken ger oss chansen att skapa nya lärandemiljöer tillsammans med eleverna för att arbeta mot en ännu högre måluppfyllelse.

All personal på Stenungskolan eftersträvar en trygg och lärande miljö, där alla får lov att pröva sina vingar och växa med uppgiften. Tillsammans tar vi chansen att lyckas. På Stenungskolan är vi övertygade om att höga förväntningar ger goda resultat. En grundmurad respekt och allas lika värde gäller här.

 

Kontakt

Rektor

Mattias Berntsson
0303-73 26 04
mattias.berntsson@stenungsund.se

Biträdande rektor

Therese Olofsson
0303-73 27 04
therese.olofsson@stenungsund.se

Expedition

Yvonne Woodlund
0303-73 80 70
yvonne.woodlund@stenungsund.se

Frånvaroanmälan via Skola24

0515-869 31​
https://stenungsund.skola24.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-10-17