Stenungsskolan

Stenungskolan

Stenungskolan är en 7-9 skola i centrala Stenungsund med närhet till natur och aktiviteter av olika slag. Skolan har ca 450 elever som är indelade i tre åldershomogena arbetslag. Varje elev tillhör en lärgrupp som följs åt under tre år. De elever som börjar på Stenungskolan har tidigare gått på Ekenässkolan, Spekerödskolan, Kyrkenorumskolan och Kopperskolan.

Fokus på eleven

Skolan eftersträvar en flexibel organisation där vi skapar förutsättningar för varje elev att arbeta utifrån sin egen förmåga. På skolan finns särskilda undervisningsgrupper som komplement till den ordinarie undervisningen.

Skolan har också en förberedelseklass för våra nyanlända elever. Vissa elever kan därmed delta i sin vanliga lärgrupp utefter sina egna förutsättningar och sin dagsform, och kan vara del av dagen i en mindre grupp.

Arbetslagen arbetar periodvis ämnesövergripande med eleverna för att ge dem mer tid till att utveckla varje förmåga i läroplanen och skapa en ”röd tråd” genom lärandet.

Digitala verktyg

Alla elever på skolan har en Chromebook som de använder i undervisningen och även får ta med hem efter skoldagen. Tekniken ger oss chansen att skapa nya lärandemiljöer tillsammans med eleverna för att arbeta mot en ännu högre måluppfyllelse.

Trygg och lärande miljö

All personal på Stenungskolan eftersträvar en trygg och lärande miljö, där alla får lov att pröva sina vingar och växa med uppgiften. Tillsammans tar vi chansen att lyckas. På Stenungskolan är vi övertygade om att höga förväntningar ger goda resultat. En grundmurad respekt och allas lika värde gäller här.

Vår vision

Stenungskolan är en trygg och lärande miljö där vi trivs tillsammans och utbildas till världsmedborgare som står rustade för framtidens utmaningar.

Stenungskolans vision och ledord »

Stenungskolans vision

Uppdatering av kontaktuppgifter

Via kommunens hemsida kan man som vårdnadshavare enkelt uppdatera/kontrollera att skolan har rätt kontaktuppgifter registrerade. Man loggar in via sitt Bank-ID.

Uppdatera dina kontaktuppgifter här Länk till annan webbplats.

Anmälan om skolskjuts, görs läsårsvis

För alla elever ska skriftlig anmälan om skolskjuts göras, dels inför skolstart, dels när förhållandena ändras, till exempel vid flytt eller byte av skola.

Vid frågor angående skolskjuts kontakta Jeanette Johansson

0303-73 26 43
skolskjuts@stenungsund.se

Busskortsanmälan och blanketter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Besöksadress

Stenungskolan
Doterödsvägen 2
444 40 Stenungsund

0303-73 80 70

Hitta hit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress

Stenungsund kommun
Stenungskolan
444 82 Stenungsund

Senast uppdaterad