Stenungsunds kommunvapen
Stenungsskolan

Stenungskolan


Stenungskolan är en 7-9 skola i centrala Stenungsund med närhet till natur och aktiviteter av olika slag. Skolan har ca 420 elever som är indelade i tre åldershomogena arbetslag. Varje elev tillhör en lärgrupp som följs åt under tre år. De elever som börjar på Stenungskolan har tidigare gått på Ekenässkolan, Spekerödskolan, Kyrkenorumskolan och Kopperskolan.

Skolan eftersträvar en flexibel organisation där vi skapar förutsättningar för varje elev att arbeta utifrån sin egen förmåga. På skolan finns särskilda undervisningsgrupper som komplement till den ordinarie undervisningen. Skolan har också en förberedelseklass för våra nyanlända elever. Vissa elever kan därmed delta i sin vanliga lärgrupp utefter sina egna förutsättningar och sin dagsform, och kan vara del av dagen i en mindre grupp.

Arbetslagen arbetar periodvis ämnesövergripande med eleverna för att ge dem mer tid till att utveckla varje förmåga i läroplanen och skapa en ”röd tråd” genom lärandet. Alla elever på skolan har en Cromebook/iPad som de använder i undervisningen och även får ta med hem efter skoldagen. Tekniken ger oss chansen att skapa nya lärandemiljöer tillsammans med eleverna för att arbeta mot en ännu högre måluppfyllelse.

All personal på Stenungskolan eftersträvar en trygg och lärande miljö, där alla får lov att pröva sina vingar och växa med uppgiften. Tillsammans tar vi chansen att lyckas. På Stenungskolan är vi övertygade om att höga förväntningar ger goda resultat. En grundmurad respekt och allas lika värde gäller här.

Aktuellt:

Avslutning torsdag 13 juni:

Tider för skolavslutningenPDF

Busstider vid skolavslutningenPDF

 

Anmälan om skolskjuts, görs läsårsvis

För alla elever skall skriftlig anmälan om skolskjuts göras, dels inför skolstart, dels när förhållandena ändras, till exempel vid flytt eller byte av skola.

Inför nästa läsår görs anmälan senast 1 april. Du kan anmäla direkt på hemsidan via länk nedan eller via blanketter. Det finns en anmälan för skolskjuts buss, en anmälan för skolskjuts buss med växelvis boende och en anmälan för skolskjuts taxi (den sista görs alltid via blankett, ej direkt på hemsidan). Gör er anmälan så fullständig som möjligt. Vi vill gärna veta vilken buss eleven åker med.

Vid frågor angående skolskjuts kontakta Jeanette Johansson

0303-73 26 43
skolskjuts@stenungsund.se

Länk till busskortsanmälan och blanketterlänk till annan webbplats


Stenungskolan

Doterödsvägen 2
444 40 Stenungsund
0303-73 80 70
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-06-10