Ucklumskolan

Ucklumskolan är en F-3-skola, som har funnits sedan 1950-talet. Skolan har en stor skolgård i ett naturskönt område.

Skolan har i nuläget 46 elever i tre klasser och ett fritidshem. Klasserna utgörs av en förskoleklass, en årskurs 1, samt en åldersblandad årskurs 2-3.

Värdegrund

På Ucklumskolan strävar vi efter att alla elever ska trivas. Alla ska känna sig välkomna och mötas med respekt. Skolan ska vara en trygg och positiv plats för barn, elever och personal. Vi arbetar med värdegrunden utifrån VÄRME:
- Vänskap, Ärlighet, Respekt, Medansvar, och Empati/ Engagemang."

Kontakt

Tf rektor

Martin Borestrann 
0303-73 03 02
martin.borestrann@stenungsund.se

Expedition

Annelie Samuelsson
0303-73 60 00
annelie.samuelsson@stenungsund.se

Skolsköterska

Åsa Axelson Lindahl
0303-73 29 18
asa.axelsonlindahl@stenungsund.se

Specialpedagog

Carina Blad
0706-25 33 68
carina.blad@stenungsund.se

Kurator

Hannah Lindgren
0303-73 00 74
hannah.lindgren@stenungsund.se

Psykolog

Carl Skönvall
0303-73 20 61
carl.skonvall@stenungsund.se

Senast uppdaterad