Driftstekniker vid datorskärmar

Processövervakning sker ofta digitalt

Drifttekniker kemisk industri

I samarbete med kemiindustrin i Stenungsund driver vi en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till drifttekniker. Drifttekniker kallas ofta också processoperatörer.
Nästa start är september 2024

Om utbildningen​

Utbildningen är inriktad mot den kemiska industrin och är därför placerad i den svenska kemins centralort – Stenungsund. Förutom kemiska specialområden läser du sådant som processteknik och automation. Vi lägger också stor vikt vid hälsa, säkerhet och miljö under utbildningen.

År 1 inriktas mot grundläggande kunskaper för att förbereda dig inför de första praktikperioderna och göra dig attraktiv som semestervikarie under sommaren. År 2 inriktas mot mer fördjupad teoretisk undervisning, där du lär dig mer om avancerad processutrustning och gör dig redo för yrket.

Praktik (LIA)

En tredjedel av studietiden tillbringar du ute på praktik (LIA) på industrierna i närområdet. Du följer då skiftlagets arbetstider, vilket kan innebära att du ibland jobbar helg, kväll eller natt. Det kan till och med innebära jobb över storhelger som jul och midsommar.

Stor chans till jobb!

Efter avslutade studier kan du ta anställning som drifttekniker eller processoperatör vid någon processindustri. Troligen kommer du att arbeta med övervakning och kontroll av driften i en processanläggning. Driften pågår oftast dygnet runt, vilket gör att du som drifttekniker måste vara beredd på att arbeta skift.
OBS! Utbildningen ger dig också kunskaper som gör att du kan söka till andra industrier än den rena kemiindustrin.

Kemiindustrin i Stenungsund tillverkar framför allt plastråvara och produkter sammankopplade med detta, men även tillsatskemikalier till annan industri. Framtidstron är stor och flera av industrierna har de senaste åren satsat miljardbelopp på att bygga om och bygga till sina verksamheter. Man har dock ett problem. På grund av hög medelålder kommer många att gå i pension de närmaste åren och dessa personer behöver ersättas. Det är där du kommer in!

processindustri

Förkunskapskrav

Du behöver ha en gymnasieexamen (så kallad grundläggande behörighet). Till detta kommer att du också ska ha nödvändiga kunskaper i det svenska språket samt permanent uppehållstillstånd (eller uppehållstillstånd för studier).

Det finns också en möjlighet för dig som inte uppfyller våra krav att söka. Du kan ju ha fått motsvarande kunskaper på annat sätt, så kallad reell kompetens. I så fall skickar du med CV och andra uppgifter som styrker detta när du ansöker.

Urval

Är det fler behöriga sökande än det finns platser (vilket det brukar vara) väljer vi ut dem som har:

 1. Betyg: Ju högre meritvärde desto bättre.
 2. Tidigare utbildning: Vi värderar Natur eller tekniska utbildningar högre än övriga gymnasieutbildningar.
 3. Särskilt prov: För att bedöma din förmåga att klara av utbildningen kommer du att få göra ett kombinerat muntligt och skriftligt prov, där vi bedömer om dina faktiska kunskaper i svenska och engelska är tillräckliga, att du har ett fullgott logiskt tänkande samt din förmåga till lösningsorienterat samarbete.

Mångfald

Vi välkomnar gärna alla sökanden oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion etc.

Kostnader för den studerande

Själva studierna är gratis, men kostnader för viss litteratur med mera kan tillkomma.

Viktiga datum 2024

 • Ansökningsperiod: 15 feb - 1 maj
 • Sista dag för komplettering: 24 maj
 • Samtal och särskilda prov: 28-29 maj
 • Start själva utbildningen: Måndag 23 september

Vi har väldigt jämn könsfördelning i utbildningen och våra studerande är som regel mellan 20 och 50 år.

Vilka ämnen läser du?

De kurser som ingår i utbildningen är följande:

 • Processorientering 10 p
 • Arbetsmiljö och hälsa 10 p
 • Processäkerhet 20 p
 • Processutrustning 1 25 p
 • LIA 1 & 2 80 p
 • Grundläggande kemi 10 p
 • Elprodkution och elsäkerhet 5 p
 • Mät- och reglerteknik 1 20 p
 • Gruppdynamik och kommunikation 10 p
 • Underhållsteknik och verktygslära 10 p
 • Processtödssystem 10 p
 • Processutrustning 2 25 p
 • Mät- och reglerteknik 2 20 p
 • LIA 3 & 4 80 p
 • Organisk kemi 10 p
 • Analytisk felsökning 15 p
 • Miljö och hållbarhet 15 p
 • Examensarbete 20 p

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad