Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan
Driftstekniker vid datorskärmar

Processövervakning sker ofta digitalt

Drifttekniker kemisk industri

I samarbete med kemiindustrin i Stenungsund driver vi en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till drifttekniker. Drifttekniker kallas ofta också processoperatörer.
Nästa start är den 25 oktober. Anmäl dig nu!

Om utbildningen​

Utbildningen är inriktad mot den kemiska industrin och är därför placerad i den svenska kemins centralort – Stenungsund. Förutom kemiska specialområden läser du sådant som processteknik och automation. Vi lägger också stor vikt vid hälsa, säkerhet och miljö under utbildningen.

Utbildningen är för närvrande uppdelad i fyra huvudblock som löper över de två utbildningsåren; Kemiska industriprocesser 1 och 2, samt Kemisk processautomation 1 och 2 (vi planerar att inför nästa utbildningsomgång dela upp dessa kurser i mindre områden). År 1 inriktas mot grundläggande kunskaper för att förbereda dig inför de första praktikperioderna och göra dig attraktiv som semestervikarie under sommaren. År 2 inriktas mot mer fördjupad teoretisk undervisning, där du lär dig mer om avancerad processutrustning och gör dig redo för yrket.

En tredjedel av studietiden tillbringar du ute på praktik (LIA) på industrierna i närområdet.

Stor chans till jobb!

Efter avslutade studier kan du ta anställning som drifttekniker eller processoperatör vid någon processindustri. Troligen kommer du att arbeta med övervakning och kontroll av driften i en processanläggning. Driften pågår oftast dygnet runt, vilket gör att du som drifttekniker måste vara beredd på att arbeta skift.
OBS! Utbildningen ger dfig också kunskaper som gör att du kan söka till andra industrirer än den rena kemiindustrin.

Kemiindustrin i Stenungsund tillverkar famför allt plastråvara och produkter sammankopplade med detta, men även tillsatskemikalier till annan industri. Framtidstron är stor och flera av industrierna har de senaste åren satsat miljardbelopp på att bygga om och bygga till sina verksamheter. Man har dock ett problem. På grund av hög medelålder kommer många att gå i pension de närmaste åren och dessa personer behöver ersättas. Det är där du kommer in!

processindustri

Förkunskapskrav

Förutom att du ska ha läst på gymnasiet (så kallad grundläggande behörighet) behöver du även ha lite extra kunskaper i matematik och engelska. Där kräver vi:

  • Matematik 2 (alt Ma B)
  • Engelska 6 (alt Eng B)

Chansen att bli antagen och att lyckas är större om du har läst fysik och kemi på gymnasiet, men det är inget absolut krav för att få komma in på utbildningen.

Kostnader för den studerande

Kostnader för viss litteratur, arbetsskor med mera kan tillkomma.

Ytterligare omgångar

Vi vet i dagsläget att vi åtminstone kommer att starta ytterligare omgångar 2022 och 2023.

Vi har väldigt jämn könsfördelning i utbildningen och våra studerande är som regel mellan 20 och 50 år.

Våra lärare Benny och Louise

Våra lärare Benny och Louise

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad