Driftstekniker vid datorskärmar

Processövervakning sker ofta digitalt

Drifttekniker kemisk industri

I samarbete med kemiindustrin i Stenungsund driver vi en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till drifttekniker. Drifttekniker kallas ofta också processoperatörer.
Nästa start är den 25 oktober. Anmäl dig senast 31 augusti!

Om utbildningen​

Utbildningen är inriktad mot den kemiska industrin och är därför placerad i den svenska kemins centralort – Stenungsund. Förutom kemiska specialområden läser du sådant som processteknik och automation. Vi lägger också stor vikt vid hälsa, säkerhet och miljö under utbildningen.

Utbildningen är för närvrande uppdelad i fyra huvudblock som löper över de två utbildningsåren; Kemiska industriprocesser 1 och 2, samt Kemisk processautomation 1 och 2 (vi planerar att inför nästa utbildningsomgång dela upp dessa kurser i mindre områden). År 1 inriktas mot grundläggande kunskaper för att förbereda dig inför de första praktikperioderna och göra dig attraktiv som semestervikarie under sommaren. År 2 inriktas mot mer fördjupad teoretisk undervisning, där du lär dig mer om avancerad processutrustning och gör dig redo för yrket.

En tredjedel av studietiden tillbringar du ute på praktik (LIA) på industrierna i närområdet.

Stor chans till jobb!

Efter avslutade studier kan du ta anställning som drifttekniker eller processoperatör vid någon processindustri. Troligen kommer du att arbeta med övervakning och kontroll av driften i en processanläggning. Driften pågår oftast dygnet runt, vilket gör att du som drifttekniker måste vara beredd på att arbeta skift.
OBS! Utbildningen ger dfig också kunskaper som gör att du kan söka till andra industrirer än den rena kemiindustrin.

Kemiindustrin i Stenungsund tillverkar famför allt plastråvara och produkter sammankopplade med detta, men även tillsatskemikalier till annan industri. Framtidstron är stor och flera av industrierna har de senaste åren satsat miljardbelopp på att bygga om och bygga till sina verksamheter. Man har dock ett problem. På grund av hög medelålder kommer många att gå i pension de närmaste åren och dessa personer behöver ersättas. Det är där du kommer in!

processindustri

Förkunskapskrav

Förutom att du ska ha läst på gymnasiet (så kallad grundläggande behörighet) behöver du även ha lite extra kunskaper i matematik och engelska. Där kräver vi:

 • Matematik 2 (alt Ma B)
 • Engelska 6 (alt Eng B)

Till detta kommer att du också ska ha nödvändiga kunskaper i det svenska språket samt permanent uppehållstillstånd (eller uppehållstillstånd för studier).

Det finns också en möjlighet för dig som inte uppfyller våra krav att söka. Du kan ju ha fått motsvarande kunskaper på annat sätt, så kallad reell kompetens. I så fall skickar du med CV och andra uppgifter som styrker detta när du ansöker.

Urval

Är det fler behöriga sökande än det finns platser (vilket det brukar vara) väljer vi ut dem som har:

 1. Betyg: Ju högre meritvärde desto bättre.
 2. Tidigare utbildning: Vi värderar Natur eller tekniska utbildningar högre än övriga gymnasieutbildningar.
 3. Särskilt prov: För att bedöma din förmåga att klara av utbildningen kommer du att få göra ett kombinerat muntligt och skriftligt prov, där vi bedömer om dina faktiska kunskaper i svenska och engelska är tillräckliga, att du har ett fullgott logiskt tänkande samt din förmåga till lösningsorienterat samarbete.

Mångfald

Vi välkomnar gärna alla sökanden oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, religion etc.

Kostnader för den studerande

Själva studierna är gratis, men kostnader för viss litteratur, arbetsskor med mera kan tillkomma.

Ytterligare omgångar

Vi vet i dagsläget att vi åtminstone planerar att starta ytterligare omgångar 2022 och 2023. Vi hoppas dock att det ska bli många fler omgångar än så framöver.

Vi har väldigt jämn könsfördelning i utbildningen och våra studerande är som regel mellan 20 och 50 år.

Vilka ämnen läser du?

De kurser som ingår i utbildningen är följande:

 • Grundläggande datorkunskap 5 p
 • Arbetsmiljö, hälsa och kvalitetssäkring 10 p
 • Processäkerhet 20 p
 • Processutrustning 1 20 p
 • LIA 1 & 2 75 p
 • Grundläggande kemi 10 p
 • Elkraftteknik 20 p
 • Mät- och reglerteknik 1 25 p
 • Gruppdynamik och kommunikation 10 p
 • Underhållsteknik och verktygslära 10 p
 • Processtödssystem 10 p
 • Processutrustning 2 25 p
 • Mät- och reglerteknik2 25 p
 • LIA 3 & 4 80 p
 • Organisk kemi 10 p
 • Analytisk felsökning 15 p
 • Miljö och hållbarhet 5 p
 • Examensarbete 10 p
Våra lärare Benny och Louise

Våra lärare Benny och Louise

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad