Vill du bli lastbilsförare?

Vuxenutbildningen i Stenungsund i samarbete med GR utbildningen till lastbilsförare. Chanserna till arbete är goda! Utbildningen ges i Stenungsund och varvar teori med praktik.

OBS! Glöm inte att lämna in din ansökan om körkortstillstånd i tid!

Vad gör en lastbilsförare

Lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Det är ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter. Passar det dig har du nu världens chans att skaffa dig en kostnadsfri yrkesutbildning med stora chanser till jobb!

Vad blir du?

Sköter du studierna väl kan utbildningen ge dig körkort C, CE, yrkeskompetensbevis (YkB), farligt gods (ADR) samt utbildningsbevis truck för att du ska kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs. Det innebär att du får köra lastbil både nationellt och internationellt.Examination görs av Trafikverkets oberoende förarprövare.

Praktik

I utbildningen ingår en obligatorisk praktikperiod (APL) på 6 veckor i samarbete med olika transportföretag. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

Kostnad

Själva utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå läkarintyg, körkortstillstånd, litteratur och avgifter för kort. Detta kostar dig ungefär 2500 kr. Utöver denna summa tillkommer kostnad för inköp av arbetskläder och skor.

Informationsmöte

Innan antagningen görs kommer du att kallas till en informationsträff. Informationsträffen är obligatorisk för att bli antagen till utbildningen.

Träning på att backa i en av våra simulatorer.

Träning på att backa i en av våra simulatorer.

Ansökan:

För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du skicka med följande dokument:

  1. Kopia på svenskt körkort klass B eller motsvarande behörighet utfärdat i annan ESS-stat.
  2. Kopia på körkorttillstånd grupp 3 (C+E) alternativt för grupp 2 (C+E)

Du söker körkortstillstånd snabbast och enklast på www.transportstyrelsen.se/korkort.Här beställer du hem blanketterna för både körkortstillstånd och läkarintyg. För körkortstillstånd kryssar du i grupp 2 eller 3. Den blankett för läkarintyg som du får hemskickad ska du ta med till läkaren, t ex på din vårdcentral. Tänk på att det är ett läkarintyg för körkortstillstånd för tung trafik som du ska ha.

Det är väldigt viktigt att du i god tid bokar tid för läkarintyg. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad. Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång då vårdcentralerna prioriterar patienter med sjukdom. Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet. Viktigt är att du bokar i tid.

Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkortstillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid!

Skicka din ansökan direkt till GRvux via länken längst ned på sidan.

Mer info: Kontakta gärna vår studievägledare Cicki Antonsson eller Randi Heiel-Ekeborg - du hittar dem längre ner på sidan.

Kurser som ingår:

  • Yrkestrafik 300 poäng (TRAYRK1)
  • Godshantering 100 poäng (GOSGOD1)
  • Godstrafik 200 poäng (GOSGOD0)
  • Fordonskombinationer godstransport 200 poäng (TRAFOR0)

Du kan läsa mer om kurserna på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Övning med lastbilskran i en av våra simulatorer.

Övning med lastbilskran i en av våra simulatorer.

Viktig information

För att bli antagen till lastbilsförarutbildningen måste du bland annat ha:

  • goda kunskaper i svenska och matematik. Test genomförs om du inte kan visa dokumenterade kunskaper i dessa ämnen.
  • grundläggande datorkunskaper, eftersom du under utbildningen kommer att behöva använda dator.
  • B-körkort (eller motsvarande från Norge, Island eller annat EU-land)
  • körkortstillstånd för grupp 3, och för att få detta krävs också läkarintyg. Observera att det tar tid att få körkortstillståndet! Läs mer om detta, och om fullständiga förkunskapskrav och ansökningshandlingar i GrVux kursbeskrivningar.

Observera att du skall ha fyllt 21 år innan kursstart för att bli antagen!

I utbildningen ingår 1 uppkörning per behörighet samt 1 teoriprov per behörighet. Om du måste köra upp vid fler tillfällen får du bekosta detta själv. Vi hjälper dig med detta i den mån vi kan.

Tänk också redan innan du söker att vi kräver både närvaro och engagemang av våra elever. Det är en heltidsutbildning och vi förväntar oss att du är i skolan varje dag då du är schemalagd.

Start: Utbildningen startar troligen nästa gång i augusti 2021.

Längd: 40 veckor

Poäng: 800 poäng

Utbildningsort: Stenungsund

Studietakt: heltid (8.00 - 16.00 mån - fre)

Antal elever i gruppen: 12

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad