Vuxenutbildning på grundläggande nivå (Gruv)

Matte-handledning på vux

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (GruV) är - som namnet säger - ett alternativ för dig som vill börja från början. Kanske läste du aldrig klart grundskolan eller känner dig osäker på vad du kommer ihåg från den tiden? Eller kanske är du född i ett annat land och inte har gått så många år i skolan? Då kan vi hjälpa dig så att du senare kan fortsätta på gymnasienivå.
I Stenungsund erbjuder vi bland annat ämnena svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och svenska som andraspråk (Sva). Tänk också på att man ibland kan läsa något eller några ämnen på grundläggande nivå samtidigt som man läser andra på gymnasienivå.

Här övar du upp din färdighet att använda engelska i tal och skrift. Nyckelordet är kommunikation. Du lär dig även en del om vardagsliv och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder. Arbetssätten varierar under kursens gång.

Motsvarar i stort grundskolans matematik, och är en utmärkt förberedelse för Matematik 1 på gymnasienivå. Vi tränar på de fyra räknesätten med och utan miniräknare. Dessutom jobbar vi med grundläggande procenträkning, geometri, statistik, algebra och ekvationslösning.

I samhällskunskap lär du dig hur det svenska samhället styrs och fungerar inom både politik och ekonomi. Vi studerar också andra länder, internationell handel, konflikter i världen och miljöhoten.  Vi ser också på nyheterna tillsammans och diskuterar, annars studerar du mest i egen takt med handledning.

Studierna i svenska utvecklar och förbättrar ditt språk, vilket du har stor nytta av i det dagliga livet. Du får en genomgång av grammatik, ordbildning och språkriktighet. Vi tränar muntlig och skriftlig framställning, diskuterar och analyserar texter samt läser en del litteratur. Några av de stora svenska författarna presenteras. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i svenska och andra ämnen på gymnasienivå.

Om du har ett annat modersmål än svenska och har läst Sfi tidigare är svenska som andraspråk perfekt för att du ska vidareutveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv. Kan du inte uttrycka dig väl i tal och skrift blir det svårt att studera vidare och att få jobb.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK GRUND
Meddelas vid kursstart

MATEMATIK GRUND
Meddelas vid kursstart

ENGELSKA GRUND
Meddelas vid kursstart

SAMHÄLLSKUNSKAP GRUND
Se samhället!
Hans Almgren Länk till annan webbplats., Ewa Holm Länk till annan webbplats., Katarina Wattman Länk till annan webbplats.
ISBN-nummer: 9789140696366

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad