Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (Gruv)

Matte-handledning på vux

Vuxenutbildning på grundläggande nivå (GruV) är - som namnet säger - ett alternativ för dig som vill börja från början. Antingen för att du känner dig osäker på vad du kommer ihåg från dina tidigare skolår upp till årskurs 9, eller att du av olika anledningar inte har fullföljt dessa eller bara behöver tid och hjälp att komma igång med studierna. Kanske i syfte att senare fortsätta på gymnasienivå.
Vi erbjuder ämnena svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och svenska som andraspråk (SAS). Ibland kan man läsa något eller några ämnen på grundläggande nivå samtidigt som man läser andra på gymnasienivå.

Engelska

Här övar du upp din färdighet att använda engelska i tal och skrift. Nyckelordet är kommunikation. Du lär dig även en del om vardagsliv och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder. Arbetssätten varierar under kursens gång.

Matematik

Motsvarar i stort grundskolans matematik, och är en utmärkt förberedelse för Matematik 1 på gymnasienivå (tidigare Ma A). Vi tränar på de fyra räknesätten med och utan miniräknare. Dessutom jobbar vi med grundläggande procenträkning, geometri, statistik, algebra och ekvationslösning.

Samhällskunskap

I samhällskunskap lär du dig hur det svenska samhället styrs och fungerar inom både politik och ekonomi. Vi studerar också andra länder, internationell handel, konflikter i världen och miljöhoten.  En gång i veckan ser vi på nyheterna tillsammans och diskuterar, annars studerar du i egen takt med handledning.

Svenska

Studierna i svenska utvecklar och förbättrar ditt språk, vilket du har stor nytta av i det dagliga livet. Du får en genomgång av grammatik, ordbildning och språkriktighet. Vi tränar muntlig och skriftlig framställning, diskuterar och analyserar texter samt läser en del litteratur. Några av de stora svenska författarna presenteras. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i svenska och andra ämnen på gymnasienivå.

Svenska som andraspråk

Om du har ett annat modersmål än svenska och har läst Sfi tidigare är svenska som andraspråk perfekt för att du ska vidareutveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv. Kan du inte uttrycka dig väl i tal och skrift blir det svårt att studera vidare och att få jobb.

Litteraturlista

Uppdaterad lista för gymnasie- och grundläggande nivå.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad