Yrkesutbildningar

Målet för alla är inte att läsa vidare på högskolan. Kanske vill du hellre snabbt skaffa dig en yrkesutbildning och börja jobba. I så fall har vi en del utbildningar att erbjuda.
OBS! Är du inte så duktig på svenska så har vi yrkesutbildningar med språkstöd på en egen sida.

Yrkesutbildningar inom GR (Göteborgsregionen)

Förutom våra egna yrkesutbildningar i Stenungsund finns det många andra utbildningar inom Göteborgsregionen. Som Stenungsundsbo har du möjlighet att läsa dessa genom vårt samarbetsavtal, men du får då vara beredd på att pendla till den anordnande kommunen. Klicka på den blå knappen för mer information och ansökan till GR:s utbildningar längre ner på sidan.

Lärlingsutbildningar inom GR

Här handlar det i huvudsak om utbildning på en arbetsplats. Utbildningsanordnaren har ett mycket nära samarbete med företag inom det aktuella yrkesområdet och som lärling genomför du större delen av din yrkesutbildning (minst 70%) på ett eller flera företag med stöd av en handledare. Klicka på den blå knappen för mer information och ansökan till GR:s utbildningar längre ner på sidan.

Yrkesutbildningar för sfi-studerande​ inom GR

Tanken är att du som sfi-studerande ska få fler alternativ till den traditionella sfi-undervisningen och större möjlighet till arbete. GRvux erbjuder yrkesutbildningar med språkstöd, som kan vara SFI eller svenska som andraspråk grund.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad