Kombinationsutbildningar:

Yrkesutbildningar med språkstöd

Vill du inte läsa klart sfi innan du får börja på en yrkesutbildning är det här lösningen för dig. Här räcker det ibland med att du har läst sfi B för att du ska få börja på en yrkesutbildning. Sen lär du dig både svenska och ett yrke samtidigt. Och det bästa av allt är att dessa utbildningar enbart ges inom områden där arbetsmarknaden är väldigt god.

I en kombinationsutbildning ingår utöver yrkeskurserna även kurser i Sfi eller svenska som andraspråk, nivån beror på din språknivå vid kursstart. Dina förutsättningar och förkunskapskrav avgör hur lång utbildningen kommer att bli. Du ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen till utbildningen.

Vilka utbildningar som startar beror på arbetsmarknaden och utbildningsbehovet. På GRvux hittar du både anmälan och mer information om utbildningarna.

Våra utbildningar med språkstöd i Stenungsund
Vinkande murare

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad