Prövning och validering

Här hittar du information om hur du kan få betyg på kunskaper som du redan har, men saknar betyg på. Även du som vill läsa upp ett betyg hittar information här.

Saknas det en pusselbit?

Validering

Är du duktig, men saknar betyg på din kunskap? Eller har du glömt en del av det du lärde dig för länge sen? Då kan validering vara något för dig (förutsatt att du bor i Stenungsunds kommun!).

Validering är ett knepigt ord för en självklar sak - att värdera kunskaper man har inom ett område och sedan jämföra dem med vad som krävs för ett gymnasiebetyg inom samma område. Tillhör du dem som har skaffat dig kunskaper motsvarande kraven på gymnasieskolans yrkesinriktade program? Då kan dina kunskaper valideras om du exempelvis:

  • har arbetslivserfarenhet.
  • har yrkeserfarenhet/utbildning från ett annat land.
  • har genomgått arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, lärlingsutbildning eller liknande.

Hur går valideringen till?

Dina kunskaper testas under en period, så att vi kan jämföra resultatet med de krav som anges i kursplanerna för gymnasieskolan. Valideringen kan ske både praktiskt och teoretiskt och bedöms utefter den vanliga betygsskalan. Det kan också innebära att du kan få tillgodoräkna dig delar av en kurs utan att få något betyg. Under valideringsprocessen kan du få handledning av en lärare.

Prövning

Vill du få dina kunskaper i olika ämnen dokumenterade? Vill du läsa en kurs på egen hand hemma, och sedan få ett betyg? Vill du höja ett betyg som du redan fått vid tidigare studier? Då är prövning ett alternativ för dig.

Prövning kan du göra från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. I prövningen kan ingå skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter. Betyg sätts därefter direkt på provresultatet. Prövningar genomförs ofta i Göteborg hos utbildningsföretaget Hermods, som vi har avtal med. Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation.

Vem får pröva?

Prövning kan du göra från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver måste skolan ha faktisk kompetens att genomföra prövningen på den kurs din anmälan avser. Prövning kan endast göras i kurser som erbjuds av Vuxenutbildningen i Stenungsund.

Prövningsperioder 2022-2023

Prövningsperioder

Period

Prövningsveckor

Sista ansökningsdag

Period 1

Vecka 40-43

Söndag v 37

Period 2

Vecka 5-8

Söndag v 2

Period 3

Vecka 16-19

Söndag v 13

Anmälan/kostnader

  • Det kostar 500 kr per kurs för att göra en prövning.
  • Du behöver inte betala avgiften om du prövar i en kurs som du tidigare fått F eller IG i. Du måste dock bifoga en kopia på det betyget.
  • Du betalar för prövningen samtidigt som du anmäler dig. Vi behandlar inte din anmälan förrän pengarna har kommit in!
  • Blir du sjuk eller får förhinder kan du flytta fram prövningstillfället en gång (till nästa prövningsperiod). Blir du sjuk eller får förhinder även nästa gång är avgiften förbrukad.
  • När du väl har betalat in avgiften betalar vi inte tillbaka några pengar.
  • Du kan anmäla dig till max två prövningar per prövningsperiod.

Här anmäler du dig: https://minasidor.stenungsund.se/provningvux Länk till annan webbplats.

Betalningsinformation

Varje prövning kostar 500 kr och betalas till bankgiro 430-7203 och märk din inbetalning: Prövning Vux. OBS! Din anmälning är bindande.

Frågor?

Kontakta någon av våra studievägledare. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Kontakt

Vuxenutbildningen i Stenungsund
Hasselbackevägen 76
444 44 Stenungsund
Tel: 0303-73 86 50
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Randi Heiel Ekeborg

Randi Heiel Ekeborg

Studie- och yrkesvägledare
0303 - 73 03 04
randi.heielekeborg@stenungsund.se

Randi Heiel Ekeborg

Christina "Cicki" Antonsson

Studie- och yrkesvägledare
0303 - 73 03 04
christina.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad